Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 80

Jezus wybiera 12 apostołów

Jezus wybiera 12 apostołów

Kiedy Jezus głosił już przez jakieś półtora roku, musiał podjąć pewną ważną decyzję: Kogo wybierze na swoich najbliższych współpracowników? Kogo będzie przygotowywał do przewodzenia zborowi chrześcijańskiemu? Jezus chciał, żeby tę decyzję pomógł mu podjąć Jehowa. Dlatego wszedł na górę, gdzie mógł być sam, i przez całą noc się modlił. Rano przywołał niektórych uczniów i wybrał z nich 12 apostołów. Czy pamiętasz ich imiona? Nazywali się: Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub (syn Alfeusza), Tadeusz, Szymon i Judasz Iskariot.

Andrzej, Piotr, Filip, Jakub

Tych 12 uczniów miało podróżować i głosić z Jezusem. Kiedy już nauczyli się to robić, Jezus posłał ich, żeby sami głosili. Jehowa dał im moc wypędzania demonów i uzdrawiania chorych ludzi.

Jan, Mateusz, Bartłomiej, Tomasz

Jezus ufał 12 apostołom i uważał ich za swoich przyjaciół. Zdaniem faryzeuszy apostołowie byli niewykształceni i prości.  Ale Jezus dobrze ich przygotował. Byli oni przy nim w najważniejszych chwilach, na przykład towarzyszyli mu przed śmiercią oraz po tym, jak zmartwychwstał. Większość z nich tak jak Jezus pochodziła z Galilei. Niektórzy byli żonaci.

Jakub (syn Alfeusza), Judasz Iskariot, Tadeusz, Szymon

Apostołowie byli niedoskonałymi ludźmi i popełniali błędy. Czasem mówili coś bez zastanowienia i podejmowali złe decyzje. Kiedy indziej brakowało im cierpliwości. Zdarzało się nawet, że kłócili się o to, który z nich jest najważniejszy. Ale byli dobrymi ludźmi i kochali Jehowę. Kiedy Jezus odszedł, stali się fundamentem zboru.

„Nazwałem was przyjaciółmi, bo przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od swojego Ojca” ​(Jana 15:15)