Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 27

Zbuntowali się przeciwko Jehowie

Zbuntowali się przeciwko Jehowie

Jakiś czas później, kiedy Izraelici wciąż znajdowali się na pustkowiu, Korach, Datan, Abiram oraz 250 innych mężczyzn zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Powiedzieli do niego: ‛Mamy cię dosyć! Dlaczego to ty masz być przywódcą, a Aaron arcykapłanem? Jehowa jest z nami wszystkimi, nie tylko z wami dwoma’. Jehowie się to nie spodobało. Uważał, że tak naprawdę buntują się przeciwko Niemu samemu.

Mojżesz powiedział Korachowi i tym, którzy z nim byli: ‛Przyjdźcie jutro do przybytku. Weźcie ze sobą przygotowane kadzielnice. Jehowa wskaże, kogo wybrał’.

Następnego dnia Korach i 250 mężczyzn poszli do przybytku spotkać się z Mojżeszem. Tam zapalili kadzidła, choć mogli to robić tylko kapłani. Jehowa powiedział wtedy Mojżeszowi i Aaronowi: ‛Odsuńcie się od Koracha i tych, którzy z nim są’.

Korach zgodził się pójść do przybytku i spotkać z Mojżeszem, jednak Datan, Abiram i ich rodziny odmówili. Jehowa kazał ludowi odsunąć się od namiotów Koracha, Datana i Abirama.  Izraelici od razu to zrobili. Datan i Abiram z rodzinami stanęli przy swoich namiotach. Nagle ziemia się rozstąpiła i wszystkich pochłonęła! A na Koracha i 250 mężczyzn, którzy byli w przybytku, spadł z nieba ogień i ich spalił.

Wtedy Jehowa polecił Mojżeszowi: ‛Od każdego mężczyzny, który jest głową plemienia, weź laskę i napisz na niej jego imię. Na lasce plemienia Lewiego napisz imię Aarona. Potem połóż je wszystkie w przybytku. Laska człowieka, którego wybrałem, zakwitnie’.

Na drugi dzień Mojżesz wyniósł wszystkie laski i pokazał je naczelnikom plemion. Na lasce Aarona wyrosły kwiaty i dojrzałe migdały. W ten sposób Jehowa potwierdził, że to Aarona wybrał na arcykapłana.

„Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą, i bądźcie im ulegli” ​(Hebrajczyków 13:17)