Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 13

Jakubowi i Ezawowi udaje się pogodzić

Jakubowi i Ezawowi udaje się pogodzić

Jehowa obiecał Jakubowi, że będzie go chronił, tak jak chronił Abrahama i Izaaka. Jakub zamieszkał w miejscu, które nazywało się Charan. Tam się ożenił, miał dużo dzieci i stał się bardzo bogaty.

Po jakimś czasie Jehowa powiedział do Jakuba: ‛Wróć do swojej krainy’. Dlatego Jakub i jego rodzina wyruszyli w daleką podróż powrotną. Potem do Jakuba przyszli pewni ludzie i poinformowali go: ‛Twój brat Ezaw idzie do ciebie i jest z nim 400 mężczyzn!’. Jakub się przestraszył, że Ezaw chce zrobić krzywdę jemu i jego rodzinie. Pomodlił się więc do Jehowy: ‛Proszę, ochroń mnie przed moim bratem’. Następnego dnia Jakub wysłał Ezawowi prezent — dużo owiec, kóz, krów, wielbłądów i osłów.

Tamtej nocy Jakub zobaczył anioła. Był wtedy sam. Anioł zaczął się z nim siłować. Walczyli tak aż do rana. Chociaż Jakub doznał urazu, nie poddał się. Anioł powiedział w końcu: ‛Puść mnie’. Ale Jakub chciał mieć pewność, że Jehowa mu pomoże, więc odpowiedział: ‛Nie puszczę, dopóki mnie nie pobłogosławisz’.

Anioł w końcu pobłogosławił Jakuba. Teraz Jakub wiedział, że Jehowa nie pozwoli, by Ezaw zrobił mu coś złego.

Rano Jakub zobaczył w oddali Ezawa i 400 ludzi. Wyszedł więc przed swoją rodzinę i siedem razy pokłonił się bratu. Ezaw podbiegł do niego i rzucił mu się na szyję. Obaj się rozpłakali. W końcu udało im się pogodzić. Jak myślisz, czy Jehowie podobało się, jak w całej tej sytuacji zachował się Jakub?

Później Ezaw wrócił do swojego domu, a Jakub kontynuował podróż. Jakub miał w sumie 12 synów. Ich imiona to: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aszer, Issachar, Zebulon, Józef i Beniamin. Jednym z nich — Józefem — Jehowa posłużył się, żeby uratować swój lud. Czy wiesz, jak to się stało? Dowiedzmy się.

„Kochajcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się okazali synami swojego Ojca, który jest w niebie” ​(Mateusza 5:44, 45)