Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 93

Jezus wraca do nieba

Jezus wraca do nieba

W Galilei Jezus spotkał się ze swoimi naśladowcami. Dał im bardzo ważne polecenie: ‛Idźcie i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich krajów. Uczcie ich tego, czego was nauczyłem, i ich chrzcijcie’. Potem obiecał: ‛Pamiętajcie, że zawsze będę z wami’.

W ciągu 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się kilkuset uczniom w Galilei i Jerozolimie. Uczył ich ważnych rzeczy i dokonał wielu cudów. Po raz ostatni spotkał się z nimi na Górze Oliwnej.

Apostołowie otrzymali od Jezusa takie polecenie: ‛Zostańcie w Jerozolimie. Mój Ojciec coś wam obiecał. Czekajcie na to’. Nie rozumieli, co ma na myśli, dlatego spytali: ‛Czy teraz zostaniesz królem Izraela?’. Jezus powiedział: ‛To jeszcze nie jest wyznaczony przez Jehowę czas, żebym objął władzę. Niedługo otrzymacie moc ducha świętego i staniecie się moimi świadkami. Głoście w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż do najdalszego miejsca na ziemi’.

Potem Jezus wzniósł się w górę i zniknął w chmurach. Jego uczniowie dalej patrzyli w niebo, ale Jezusa już nie było.

Zeszli więc z Góry Oliwnej i poszli do Jerozolimy. Regularnie spotykali się w pokoju na piętrze pewnego domu i razem się modlili. Czekali na dalsze wskazówki od Jezusa.

„Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” ​(Mateusza 24:14)