Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie do części 10

Wprowadzenie do części 10

Jehowa jest Królem wszystkiego. Zawsze ma pełną kontrolę nad sytuacją i nigdy się to nie zmieni. Na przykład uratował Jeremiasza ze studni, w której prorok miał umrzeć. Uratował też Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, których wrzucono do ognistego pieca, a Daniela obronił przed lwami. Jehowa ochraniał Esterę, dzięki czemu mogła ona ocalić swój naród. Nie pozwoli On, żeby złe rzeczy działy się bez końca. Proroctwa o posągu i o wielkim drzewie upewniają nas, że Królestwo Jehowy wkrótce usunie zło i obejmie władzę nad ziemią.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 57

Jehowa posyła Jeremiasza, żeby głosił

Słowa tego młodego proroka bardzo rozzłościły starszych w Judzie.

ROZDZIAŁ 58

Zburzenie Jerozolimy

Mieszkańcy Judy nie chcą przestać oddawać czci fałszywym bogom, dlatego Jehowa ich opuszcza.

ROZDZIAŁ 59

Czterej chłopcy, którzy byli posłuszni Jehowie

Młodzi Judejczycy są zdecydowani pozostać wierni Jehowie, nawet na dworze królewskim w Babilonie.

ROZDZIAŁ 60

Królestwo, które będzie trwać na zawsze

Daniel wyjaśnia znaczenie dziwnego snu Nabuchodonozora.

ROZDZIAŁ 61

Nie pokłonili się

Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie chcieli oddać czci złotemu posągowi, który postawił król Babilonu.

ROZDZIAŁ 62

Królestwo podobne do wielkiego drzewa

Sen Nabuchodonozora zapowiada, co go czeka.

ROZDZIAŁ 63

Pismo na ścianie

Kiedy pojawia się ten tajemniczy napis i co oznacza?

ROZDZIAŁ 64

Daniel w lwiej jamie

Módl się do Jehowy każdego dnia, tak jak to robił Daniel!

ROZDZIAŁ 65

Estera ratuje swój lud

Chociaż była cudzoziemką i nie miała rodziców, z czasem została królową.

ROZDZIAŁ 66

Ezdrasz naucza Prawa Bożego

Pod wpływem słów Ezdrasza Izraelici złożyli Bogu szczególną obietnicę.

ROZDZIAŁ 67

Mury Jerozolimy

Nehemiasz dowiedział się, że wrogowie planują go zaatakować. Dlaczego się nie bał?