Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Ke Lebelega Bjang?

Ke Lebelega Bjang?

Ke ka baka la’ng o swanetše go tshwenyega ka seo o se aparago? Ke ka gobane diaparo di bolela se sengwe. Tša gago di romela molaetša o fe bathong?

 Diphošo tše tharo tše dikgolo tša fešene le kamoo o ka di phemago ka gona

Phošo #1: Go dumelela seo o se bonago thelebišeneng le dimakasineng se laola kamoo o swanetšego go lebelega ka gona.

Mofsa yo a bitšwago Theresa o re: “Ka dinako tše dingwe ke rata mokgwa o itšego wa go apara ka baka la gore ke o bone dipapatšong tše dintši. Ge o nagana kudu ka diswantšho tša batho bao ba aperego seaparo se itšego, go tla ba thata gore o se ba ekiše.”

Banenyana ga se bona feela bao ba goketšwago ke dipapatšo. Puku ya The Everything Guide to Raising Adolescent Boys e re: “Bašemane le bona ba tanywa ke mekgwa ya fešene. Le bona ba goketšwa ke babapatši e sa le ba banyenyane.”

Tsela e kaone: Beibele e re: “Mang le mang yo a se nago temogo o dumela mantšu ka moka, eupša yo bohlale o šetša dikgato tša gagwe.” (Diema 14:15) Ithute go sekaseka seo o se bonago dipapatšong ka go dumelelana le molao woo wa motheo. Ka mohlala, ge o bona dipapatšo tša diaparo tšeo di hlaloswago ka mantšu a a bjalo ka “sassy,” “hot,” goba “sexy,” ipotšiše gore:

  • ‘Ke mang yo a holegago ge ke latela mokgwa wo?’

  • ‘Diaparo tše di tla dira gore ke lebelege ke phela bophelo bja mohuta mang?’

  • ‘Na mohuta woo wa bophelo o tloga o ntlhlalosa le seo ke se dumelago?’

Maele ka fešene: Lebeledišiša dipapatšo tša diaparo le mekero e mengwe yeo e bolelago ka fešene ka beke feela. Di kgothaletša bophelo bja mohuta ofe? Na di na le melaetša e fihlegilego yeo morero wa yona e lego go go dira gore o ikwe o swanelwa ke go latela mokgwa o itšego? Mofsa yo a bitšwago Karen o re: “Go na le kgatelelo e kgolo ya go nyaka go lebelega gabotse, go apara gabotse le go bontšha seo batho ba rego ke mmele o mobotse. Babapatši bao ba lemogago seo ba diriša se go goketša bafsa.”

Phošo #2: Go apara ka tsela yeo e lego fešeneng fela gore o swane le batho ka moka.

Mofsa yo a bitšwago Manuel o re: “Ge e ba mohuta o itšego wa diaparo o le fešeneng, gona yo mongwe le yo mongwe o tlo apara ka tsela yeo. Ge o sa apare ka tsela yeo, batho ba tlo go lebelela ka tsela e nngwe.” Mofsa yo a bitšwago Anna o dumelelana le seo. O re: “Ga se feela taba ya fešene, e no ba gore o swane le ba bangwe.”

Tsela e kaone: Beibele e re: “Lesang go bopega ka sebopego sa tshepedišo ye ya dilo.” (Baroma 12:2) Ka go dumelelana le keletšo ye, lebelela diaparo tša gago gomme o ipotšiše gore:

  • ‘Ke dilo dife tšeo di tutuetšago kgetho ya ka ya diaparo?’

  • ‘Go ba le diaparo tša maina go bohlokwa gakaaka’ng go nna?’

  • ‘Na ke leka go kgahliša batho ba bangwe ka tsela yeo ke aparago ka yona?’

Maele ka fešene: Go e na le go kgetha go apara diaparo tšeo di lego fešeneng (le tšeo di ratwago kudu) goba go apara tšeo di tšwilego fešeneng (le tšeo di sa ratwego kudu) na ga go kaone go apara diaparo tšeo di dirago gore o ikwe o ikholofela le go lokologa? Ge o kgotsofetše ka ponagalo ya gago, o ka se tshwenyege ka gore o swane le batho ba bangwe.

Phošo #3: Go ba le kgopolo ya gore go apara diaparo tšeo di gogago mahlo go a kgahliša.

Ngwanenyana yo a bitšwago Jennifer o dumela gore: “Ke therešo gore ka dinako tše dingwe o lekega go apara selo seo se sa swanelegego, ke gore se se kopana goba sa go go swara kudu.”

Tsela e kaone: Beibele e re: “Go ikgabiša ga lena e se be ga ka ntle ... eupša e be ga motho wa sephiring wa pelo.” (1 Petro 3:3, 4) Ka go dumelelana le keletšo yeo, ke eng seo se kgahlišago kudu, ke botse bja ka ntle goba bja ka gare?

Maele ka fešene: Boikgabišo bja gago bjo bokaone ke ge o ikokobetša. Ke therešo gore leo ga se lentšu le le tlwaelegilego lehono. Eupša nagana se ka tsela ye:

Na o kile wa bolela le motho yo a bolelago kudu feela ka yena? Sa go nyamiša ke gore motho yoo mohlomongwe ga a lemoge gore ga o kgahlegele seo!

Go swana le poledišano, diaparo di ka go fetoša mponeng gomme seo sa dira gore batho ba go katoge

Ge o sa apara gabotse, o swana le motho yoo. Seaparo sa gago se romela molaetša wa gore mpogeng, gomme seo se ka dira gore o bonale o sa ikholofele goba o na le boithati—goba tšeo ka bobedi. Se ka ba sa dira gore o bonale eka o inyakela mahlo a batho.

Go e na le go ipapatša, leka go apara gabotse. Mofsa yo a bitšwago Monica o re: “Go apara gabotse ga go bolele gore o apare go swana le koko. Go bolela feela gore o a itlhompha le go hlompha ba bangwe.”