Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Ke Eng Seo ke Swanetšego go se Tseba ka Dipapadi?

Ke Eng Seo ke Swanetšego go se Tseba ka Dipapadi?

Dipapadi di ka go hola goba tša go gobatša. Go ya le gore ke papadi efe yeo o e bapalago, kamoo o e bapalago ka gona le gore o fetša nako e kaakang o e bapala.

  • Mehola ke efe?

  • Mathata e ka ba afe?

  • Seo dithaka tša gago di se bolelago

Mehola ke efe?

Go bapala dipapadi go ka dira gore o phele gabotse mmeleng. Beibele e re ‘go tlwaetša mmele go a hola.’ (1 Timotheo 4:8) Lesogana leo le bitšwago Ryan le re: “Go bapala dipapadi ke tsela e botse ya gore o dule o le mafolofolo. Go kaone go feta go dula ka ntlong gomme wa bapala dipapadi tša dibidio.”

Go bapala dipapadi go ka dira gore o kgone go šoma le batho ba bangwe le go dira gore o kgone go ba le maikarabelo. Beibele e diriša papišo e itšego yeo e theilwego papading go re ruta taba ya bohlokwa. E re: “Bakitimi lebelong ba kitima ka moka, eupša ke o tee feela yo a hwetšago moputso.” E tšwela pele ka gore: “Motho yo mongwe le yo mongwe yo a tšeago karolo phenkgišanong o diriša boitshwaro dilong tšohle.” (1 Bakorinthe 9:24, 25) Re ithuta eng go se? Re ithuta gore go nyakega boitshwaro le tirišano gore motho a latele melao ya papadi ge a bapala. Mofsa yo a bitšwago Abigail o dumelelana le taba yeo. O re: “Go bapala dipapadi go nthutile go ba le tirišano le go boledišana le batho.”

Go bapala dipapadi go ka dira gore o be le bagwera. Papadi e dira gore batho ba be gotee. Lesogana leo le bitšwago Jordan le re: “Go na le phadišano mo e ka bago dipapading ka moka, eupša ge o bapala ka morero wa go itloša bodutu, papadi e ka ba tsela e botse ya go hwetša bagwera.”

Mathata e ka ba afe?

Seo o se bapalago. Beibele e re: “Jehofa yena o hlahloba moloki gotee le yo kgopo, moya wa Gagwe o hloile le ge e le mang yo a ratago bošoro.”—Psalme 11:5.

Dipapadi tše dingwe di na le bošoro. Ka mohlala, kgarebe yeo e bitšwago Lauren e re: “Morero wa papadi ya matswele (boxing) ke go itia motho yo mongwe. Rena Bakriste, ga re lwe, ka gona ke ka baka la’ng re ka ithabiša ka go bogela batho bao ba itianago?”

Seo o ka naganago ka sona: Na o lokafatša go bapala goba go lebelela dipapadi tšeo di nago le bošoro ka go nagana gore di ka se go dire motho yo šoro? Ge e ba go le bjalo, gopola gore Psalme 11:5 e re Jehofa o hloile motho “yo a ratago bošoro,” e sego feela yo a dirago bošoro.

Kamoo o bapalago ka gona. Beibele e re: “Le se dire selo ka tshele goba ka go ikgopola, eupša ka boikokobetšo le tšee gore ba bangwe ba le feta ka bogolo.”Bafilipi 2:3.

Ke therešo gore papadi e nngwe le e nngwe yeo e bapalwago ke dihlopha tše pedi, e tla ba le phadišano ka tsela e itšego. Eupša ge e ba re dira sohle seo re ka se kgonago gore sehlopha sa rena se fenye, re ka se sa ipshina ka papadi. Mofsa yo a bitšwago Brian o re: “Moya wa phadišano o ka go fetela kapejana. Ka gona ge e ba o kgona papadi e itšego, go nyakega gore o be le boikokobetšo.”

Seo o ka naganago ka sona: Lesogana leo le bitšwago Chris le dumela ka gore: “Re bapala kgwele beke le beke, gomme go ba le dikgobalo.” Ka gona ipotšiše gore: ‘Ke dilo dife tšeo di ka dirago gore go be le dikgobalo? Nka dira’ng gore go se be le dikgobalo tše dintši?’

O fetša nako e kaakang o bapala. Beibele e re: “Le kgonthišetše dilo tše bohlokwa kudu.”Bafilipi 1:10.

Tseba dilo tšeo di tlago pele; mediro yeo e lego mabapi le tswalano ya gago le Modimo e swanetše go tla pele. Dipapadi tše dintši di tšea nako e telele, go sa šetšwe gore o a di bapala goba o di bogetše. Kgarebe yeo e bitšwago Daria e re: “Mma o be a elwa le nna gantši ka ge ke be ke fetša nako e ntši ke lebeletše dipapadi thelebišeneng. O be a re nako yeo nka e diriša go dira mešomo e mengwe yeo e nago le mohola.”

Go etiša dipapadi pele go swana le go tšhela letswai le lentši ka dijong tša gago

Seo o ka naganago ka sona : Na o a theetša ge batswadi ba gago ba go nea keletšo ka dilo tšeo o swanetšego go di etiša pele? Kgarebe yeo e bitšwago Trina e re: “Ge nna le bana bešo re be re lebelela dipapadi gomme re sa dire mešomo ya bohlokwa, mma o be a re gopotša gore batho bao ba bapalago dipapadi tšeo ba a patelwa go sa šetšwe gore re a ba bogela goba ga re ba bogele. Mma o be a tla re botšiša gore: ‘Lena le patelwa ke mang?’ O be a e ra gore dibapadi tšeo di šetše di na le mošomo. Eupša ge e ba re sa dire mešomo ya sekolo yeo re swanetšego go e dira re le gae le mešomo e mengwe, re ka se kgone go itlhokomela ge re godile. Ge e le gabotse, mma o be a re botša gore go lebelela dipapadi goba go di bapala ga se ya swanela go ba selo seo se tlago pele maphelong a rena.”