Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Na go Latswana Ditho tša Pelego go ka Lebelelwa e le Thobalano?

Na go Latswana Ditho tša Pelego go ka Lebelelwa e le Thobalano?

Go ya ka pego yeo e dirilwego ke mokgatlo wa tša maphelo wa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, mo e ka bago seripa sa bafsa bao ba lego mengwageng ya magareng ga e 15 go ya go e 19 bao ba ilego ba botšišwa mabapi le mokgwa, e be e le bao ba šetšego ba dirile mokgwa wo wa go latswana ditho tša pelego. Mongwadi wa puku ya Oral Sex Is the New Goodnight Kiss e lego Sharlene Azam o boletše gore: “Ge o ka bolela le bafsa ka mokgwa wa [go latswana ditho tša pelego] ba tla go botša gore seo ga se taba ya go tshwenya. Ge e le gabotse ga o tšewe e le thobalano.”

 O nagana eng ka mokgwa wo?

Araba dipotšišo tše di latelago ka ee goba aowa.

 1. Na ngwanenyana a ka ima ge a ka dira mokgwa wo?

  1. Ee

  2. Aowa

 2. Na mokgwa wo o ka baka malwetši?

  1. Ee

  2. Aowa

 3. Na go latswana ditho tša pelego go ka lebelelwa e le thobalano?

  1. Ee

  2. Aowa

 Therešo mabapi le wona ke efe?

Bapiša dikarabo tša gago le tše di latelago.

 1. Na ngwanenyana a ka ima ge a ka dira mokgwa wo?

  Karabo: Aowa. Ye ke tsela e fošagetšego yeo batho ba bantši ba naganago ka yona gore mokgwa wo ga o na mathata.

 2. Na mokgwa wo o ka baka malwetši?

  Karabo: Ee. Motho yo a dirago mokgwa wo a ka swarwa ke bolwetši bja sebete bja hepatitis (A goba B), le malwetši ao a fetelago ka thobalano a bjalo ka genital warts, gonorrhea, herpes, HIV le syphilis.

 3. Na go latswana ditho tša pelego go ka lebelelwa e le thobalano?

  Karabo: Ee. Mokgwa o mongwe le o mongwe wo o akaretšago ditho tša motho tša pelego e ka ba thobalano, go latswana ditho tša pelego, go tsenya setho sa bonna ka morago le go tsoša ditho tša pelego tša motho yo mongwe, ka moka e lebelelwa e le thobalano.

 Ke ka baka la’ng e le taba ya go tshwenya?

Ela hloko mangwalo a sego kae ka Beibeleng ao a bolelago ka taba ye.

Beibele e re: “Gobane thato ya Modimo ke gore . . . le ile bootswa.”—1 Bathesalonika 4:3.

Lentšu la mathomo leo le fetoletšwego e le “bootswa” le bolela mekgwa ka moka ya thobalano ka ntle ga lenyalo, go latswana ditho tša pelego, go tsenya setho sa bonna ka morago le go tsoša ditho tša pelego tša motho yo mongwe. Motho yo a dirago bootswa a ka ba le mafelelo ao a sa kgahlišego, kudukudu a ka lahlegelwa ke tswalano ya gagwe le Modimo.—1 Petro 3:12.

Beibele e re: “Yo a tlwaetšego go dira bootswa o direla mmele wa gagwe sebe.”—1 Bakorinthe 6:18.

Go latswana ditho tša pelego go ka ba le ditlamorago tša mpe mmeleng le go senya tswalano ya gago le Modimo. Go ka go dira gape gore o tshwenyege maikwelong. Puku ya Talking Sex With Your Kids e bolela gore: “Thobalano e ka go dira o ikwe eka o šomišitšwe, o itshola gape o feletšwe ke matla. Maikwelo ao motho a ka bago le ona ka morago ga thobalano a ka ba gona le ka morago ga go dira mokgwa le ge e le ofe wa thobalano. Go sa šetšwe gore motho o kgetha mokgwa ofe woo o sepedišanago le mekgwa ye, ka moka e tšewa e le thobalano.”

Beibele e re: “Nna, Jehofa, ke Modimo wa lena, Yo a le rutago gore le holege.”—Jesaya 48:17.

O nagana gore melao ya Modimo mabapi le thobalano e ka tloga e go hola? Goba o nagana gore e a go gatelela? Go go thuša go araba dipotšišo tše, nagana ka tsela ya sephethephethe yeo e nago le maswao a go lekanyetša lebelo le maswao a mangwe a tsela. Na o lebelela maswao a e le a gatelelago goba e le a šireletšago? Go tla direga’ng ge eba wena goba baotledi ba bangwe le hlokomologa maswao a?

Melao ya tsela e ka fokotša tokologo ya gago, eupša e ya go šireletša. Ka mo go swanago, melao ya Modimo e ka go thibela dilo tše itšego, eupša e a go šireletša

Se se swana le melao ya Modimo. Ge o e hlokomologa, o tla buna seo o se bjetšego. (Bagalatia 6:7) Puku ya Sex Smart e re: “Ge o lahla ditumelo tša gago le boitshwaro bjo bo botse gomme o dira dilo tšeo o sa di ratego, o tla inyatša.” Go fapana le se, ge o phela ka melao ya Modimo, o tla hlomphega. Go feta mo, o tla dula o na le letswalo le le hlwekilego.—1 Petro 3:16.