Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Nka Lebeletšana Bjang le go Belaela Kudu?

Nka Lebeletšana Bjang le go Belaela Kudu?

 Ke eng seo se dirago gore o belaele kudu?

Na seo se bolelwago ke bafsa ba bangwe ka mo tlase se hlalosa kamoo o ikwago ka gona ka dinako tše dingwe?

“Ka mehla ke dula ke nagana gore: ‘Ge nka . . . ?’ ‘Go ka direga’ng ge re ka hwetša kotsi ya koloi?’ ‘Go ka direga’ng ge sefofane sa rena se ka wa?’ Ke belaela kudu ka dilo tšeo motho yo a naganago gabotse a ka se tshwenyegego kudu ka tšona.”—Charles.

“Ke dula ke belaela o ka re ke nna hamster ( phoofotšwana yeo e swanago le legotlo) yeo e dikologago godimo ga leotwana gomme e sa ye felo. Ke dula ke nagana kudu eupša ga ke fihlelele selo!”—Anna.

“Ge batho ba mpotša gore ke na le mahlatse ge ke sa tsena sekolo, ke ipotša gore: ‘Ga ba tsebe gore sekolo se lapiša bjang!’”—Daniel.

“Ka mehla ke dula ke gateletšegile. Ke dula ke tshwenyegile ka seo se tlago go direga goba seo ke tlago go se dira.”—Laura.

Therešo ya bophelo: Re phela nakong yeo Beibele e rego ke “dinako tše di hlobaetšago tšeo go lego thata go lebeletšana le tšona.” (2 Timotheo 3:1) Ka baka la seo, go belaela go ka kgoma bafsa go swana le kamoo go kgomago batho ba bagolo.

 Na go belaela go dula go fošagetše?

Karabo ke aowa. Ge e le gabotse, Beibele e bolela gore go lokile gore batho ba belaele e le go thabiša bao ba ba ratago.—1 Bakorinthe 7:32-34; 2 Bakorinthe 11:28.

Go bolela therešo—go belaela e ka ba tutuetšo e matla. Ka mohlala, a re re o yo ngwala tlhahlobo sekolong bekeng e tlago. Go belaela go ka dira gore o bale kudu bekeng ye—gomme seo se ka go thuša go hwetša dipoelo tše kaone!

Go belaela go fihla bokgoleng bjo itšego go ka go lemoša ka kotsi. Mofsa yo a bitšwago Serena o re: “O ka belaela ka ge o tseba gore se o se dirago se fošagetše le gore o swanetše go dira diphetogo gore letswalo la gago le lokologe”.—Bapetša le Jakobo 5:14.

Therešo ya bophelo: Go belaela go ka go hola—ge feela go go tutueletša go tšea kgato e lokilego.

Eupša go thweng ge e ba go belaela go dira gore o tanywe ka gare ga dikgopolo tše di sa agego?

Go belaela kudu go ka go dira gore o ikwe o kgakgetšwe, eupša motho yo mongwe yo a nago le pono e fapanego a ka go thuša

Mohlala: Richard wa mengwaga e 19 o re: “Ke ba le dipelaelo ge ke nagana ka ditsela tše fapanego tšeo boemo bjo thata bo ka feleletšago ka gona, ke nagana ka boemo bjo ka mehla go fihlela bo fetoga pelaelo.”

Beibele e re: “Pelo e thabilego e phediša mmele.” (Diema 14:30) Ka lehlakoreng le lengwe, go belaela go ka baka malwetši, go swana le go opša ke hlogo, go dikologa, go biloga teng le pelo yeo e bethago ka lebelo.

O ka dira eng ge eba go belaela go go gobatša go ena le go go thuša?

 Seo o ka se dirago

 • Ipotšiše ge eba go belaela ga gago e le mo go kwagalago. “Go a kwagala go tshwenyega ka maikarabelo a gago; mola go belaela kudu e le selo se se sa kwagalego. Go swana le go otlela paesekela yeo e tšwilego maotwana. E go bakela mošomo eupša ga go mo e yago gona.”—Katherine.

  Beibele e re: “Ke mang go lena yo ka go ba yo a belaelago, a ka oketšago tekanyo ya bophelo bja gagwe ganyenyane?”—Mateo 6:27.

  Se se bolela gore: Ge eba go belaela e se tharollo ya mathata a gago, gona go tla oketša mathata a gago—goba gwa fetoga bothata bja gago.

 • Tshwenyega ka dilo tša letšatši leo. “Naganišiša ka taba ye gabotse. Na seo o tshwenyegilego ka sona lehono se tla be se sa go tshwenya gosasa? kgwedi e tlago? ngwaga o tlago? mengwaga e mehlano e tlago?”—Anthony.

  Beibele e re: “Le ka mohla le se ke la belaela ka letšatši le le latelago, gobane letšatši le le latelago le tla ba le dipelaelo tša lona. Letšatši le lengwe le le lengwe le lekanwe ke bošula bja lona.”—Mateo 6:34.

  Se se bolela gore: Ga go hole ka selo go tshwenyega ka mathata a letšatši le le latelago—a mangwe a ona go ka direga gore a se be gona.

 • Ithute go amogela maemo ao o se nago matla a go a fetola. “Selo se se kaone seo o ka se dirago ke go itokišetša maemo le ge e le afe kamoo o ka kgonago, eupša tseba gore maemo a mangwe a ka ba ka godimo ga matla a gago.”—Robert.

  Beibele e re: “Yo a nago le lebelo ga a thope sefoka lebelong, . . . le gore bao ba nago le tsebo ga ba ratwe; ka gobane nako le ditiragalo tšeo di sa letelwago di ba wela ka moka.”—Mmoledi 9:11.

  Se se bolela gore: Ka dinako tše dingwe o ka se kgone go fetola maemo, eupša o ka kgona go fetola tsela yeo o a lebelelago ka yona.

 • Lekodišiša boemo bja gago. “Ke ile ka lemoga gore ke swanetše go kwešiša taba ka botlalo le go se tshwenyege kudu ka seo se dikologilego taba yeo. Ke swanetše go kgetha dilo tšeo di lego bohlokwa kudu gomme ke šomiše matla a ka go tšona.”—Alexis.

  Beibele e re: “Le kgonthišetše dilo tše bohlokwa kudu.”—Bafilipi 1:10.

  Se se bolela gore: Batho bao ba sa belaelego kudu ga se gantši ba tshwenyega ka mathata a bona.

 • Bolela le motho yo mongwe. “Ge ke be ke na le mengwaga e ka bago e lesometee, ke be ke tla boa sekolong ke na le dipelaelo, ke sa thabele letšatši le le latelago. Mma le tate ba be ba ntheetša ge ke be ke ba ntšhetša sa mafahleng. Go be go nthabiša go tseba gore ba gona go ka ntheetša. Nka ba bota le go bolela le bona ke lokologile. Se se nthušitše go lebeletšana le letšatši le le latelago.”—Marilyn.

  Beibele e re: “Pelaelo e lego pelong ya motho e tla e imela, eupša lentšu le lebotse le tla e thabiša.”—Diema 12:25.

  Seo e se bolelago: Motswadi goba mogwera a ka kgona go go nea ditšhišinyo tšeo o ka di dirišago go fokotša dipelaelo tša gago.

 • Rapela. “Go rapela—e bile ke rapelela godimo gore ke kwe lentšu laka—go a nthuša. Go mpha sebaka sa go bolela ka seo se ntshwenyago go ena le go dula ke nagana ka sona. Go nthušitše gape le go lemoga gore Jehofa ke yo mogolo go feta dipelaelo tša ka.”—Laura.

  Beibele e re: ‘Lahlelang dipelaelo tša lena ka moka go Modimo, gobane o a le hlokomela.’—1 Petro 5:7.

  Seo e se bolelago: Thapelo ga se tsela ya go itharollela mathata ka tsela ya rena. Ke poledišano ya kgonthe le Jehofa Modimo, yo a holofetšago gore: “O se ke wa lealea gobane ke Modimo wa gago. Ke tla go matlafatša. Ruri ke tla go thuša.”—Jesaya 41:10.