Dilo tše bohloko di ka diragalela batho ka moka. Beibele e re: “Yo a nago le lebelo ga a thope sefoka lebelong, ba matla ga ba fenye ntweng ...; ka gobane nako le ditiragalo tšeo di sa letelwago di ba wela ka moka.” (Mmoledi 9:11) Se se bolelwago ke temana ye se akaretša le bafsa bao ba ilego ba welwa ke dilo tše bohloko. Ba ile ba lebeletšana bjang le maemo a? Ela hloko mehlala ye e mebedi.

 REBEKAH

Batswadi ba ka ba ile ba hlalana ge ke e na le mengwaga e 14.

Ke be ke ipotša gore ga go kgonege gore batswadi ba ka ba hlalane, ke re tate o fo ba a hloka nakonyana. O rata mma—go re’ng a ka nyaka go mo tlogela? Go re’ng a ka nyaka go ntlogela?

Go be go se bonolo gore ke bolele le batho ba bangwe ka mathata a ka. Ke be ke sa nyake le go nagana ka wona. Ke be ke befetšwe, le ge ka nako yeo ke be ke sa lemoge seo. Ke ila ka thoma go belaela kudu e bile ke sa kgone go robala.

Ge ke be ke e na le mengwaga e 19, mma o ile a bolawa ke kankere. E be le mogwera wa ka wa paale.

Ke be ke re kgane go hlalana ga batswadi baka ke dinyane, eupša lehu la mma lona le ile la nkweša bohloko le go feta. Ga ke kgone go lebala se. Go hlokofalelwa ke mma ile ya ba tlhobaboroko gomme ka thoma go belaela kudu.

Ka nako yeo, ke ile ka thušwa ke dilo tše sego kae. Ka mohlala, Diema 18:1 e re eletša gore re se ipee lekatana, ka gona ke leka go latela keletšo ye.

Ka ge ke le Hlatse ya Jehofa, ke leka go bala dipuku le dipukwana tša rena tše di kgothatšago tšeo di theilwego Beibeleng. E nngwe ya tšona yeo e ilego ya nthuša nakong ya ge batswadi ba ka ba hlalana ke puku ya Dipotšišo tša Bafsa le Dikarabo tše Šomago. Ka go kgethega, ke gopola ke bala kgaolo e nngwe ka go Bolumo 2 ya puku ye yeo e bego e ena le sehlogo se rego: “Na Nka Thaba ka Lapeng la Motswadi o Tee?”

Lengwalo leo ke le ratago kudu ge ke lebeletšane le go belaela kudu ke Mateo 6:25-34. Temaneng ya 27, Jesu o ile a botšiša gore: “Ke mang go lena yo ka go ba yo a belaelago, a ka oketšago tekanyo ya bophelo bja gagwe ganyenyane?”

Dilo tše mpe di diragalela batho ka moka, eupša ke ile ka ithuta go mma gore tsela yeo re lebeletšanago le mathata a rena ka yona e bohlokwa. O bile le mathata a mantši kudu, go hlalwa le go swara ke bolwetši bjo bo bolayago, eupša gare ga tše ka moka o ile ba le pono e botse ka dilo gomme tumelo ya gagwe go Modimo e ile ya dula e tiile go fihla mafelelong. Nka se lebale dilo tšeo a nthutilego tšona ka Jehofa.

Seo o ka naganago ka sona: Go bala Beibele, dipuku le dipukwana tšeo di theilwego Beibeleng go ka go thuša bjang ge o wetšwe ke dilo tše bohloko?—Psalme 94:19.

 CORDELL

Ge ke be ke e na le mengwaga e 17, tate o ile a hlokofala ke mo lebeletše. Lehu la gagwe e bile tahlegelo e kgolo. Ke be ke kwele bohloko kudu.

Ke be ke ipotša gore ga se a hlokofala, ke re ga se tate yo a khupeditšwego ka mašela. Ke nagana gore: O tla tsoga gosasa. Ke be ke nyamile mooko e bile ke lahlegile.

Nna le lapa lešo re Dihlatse tša Jehofa, gomme phuthego ya gešo e be e tloga e le mothopo wa thušo ka morago ga lehu la tate. Ba be ba re nee dijo, ba bangwe ba be ba ithaopela go tlo dula le rena e bile ba re thekga ka dinako tšohle. Ruri thekgo ya bona e tloga e mpontšhitše gore Dihlatse tša Jehofa ke Bakriste ba kgonthe.—Johane 13:35.

Lengwalo leo le nkgothaditšego kudu ke 2 Bakorinthe 4:17, 18. Le re: “Gobane le ge tlaišego e le ya nakwana gomme e le bohwefo, e re tšweleletša letago le legolo kudu gomme ke la ka mo go sa felego; ge re dutše re iša mahlo a rena dilong tše di sa bonwego, e sego dilong tše di bonwago. Gobane dilo tše di bonwago ke tša nakwana, eupša dilo tše di sa bonwego ke tša ka mo go sa felego.”

Karolo ya mafelelo ya temana ye e bile matla kudu go nna. Go tlaišega ga tate e bile ga nakwana, eupša seo Modimo a re holofetšago sona ka bokamoso ke bophelo bjo bo sa felego. Lehu la tate le nneile sebaka sa gore ke naganišiše kamoo ke phelago ka gona le go beakanya dipakane tša ka bophelong.

Seo o ka naganago ka sona: Dilo tše bohloko tšeo di re welago di ka re thuša bjang go lebeledišiša dipakane tša rena bophelong?—1 Johane 2:17.