JW Language ke lenaneo la semmušo leo le tšweleditšwego ke Dihlatse tša Jehofa go thuša bao ba ithutago leleme go kaonefatša tlotlontšu ya bona le bokgoni bja bona bja polelo ge ba le bodireding le dibokeng tša phuthego.