Bafsa ba bantši ga ba tshwenyege ka go nagana ka go hlokomela motho yo a babjago. Go ba gona, go ka ba go sa tlo feta mengwaga e mentši pele batswadi ba bona ba thoma go babja.

Eupša o tla dira’ng ge e ba mamago goba papago a thoma go babja o sa gola? Ithute ka bafsa ba babedi bao ba ilego ba lebeletšana le bothata bjo.

 Ditaba tša Emmaline

Mma o swerwe ke bolwetši bjo bo bitšwago Ehlers-Danlos syndrome (EDS), e lego bolwetši bjo bo sa folego le bjo bohloko bjo bo fokodišago moo marapo a kopanago, letlalo le ditšhika tša madi.

Bolwetši bjo ga bo alafege, gomme bolwetši bja mma bo ile bja gola ganyenyane-ganyenyane mengwaga e lesome e fetilego. Ge e le gabotse, go kile gwa ba le nako yeo madi a gagwe a bego a le tlase kudu moo a bego a le kgauswi le go hwa e bile bohloko bjoo a bego a bo kwa bo be bo dira gore a se sa nyaka go phela.

Nna le lapa la gešo re Dihlatse tša Jehofa, gomme phuthego ya gabo rena e re kgothaditše kudu! Ka mohlala, ngwanenyana yo a nyakilego a lekana le nna o sa tšwa go re romela karata a re botša kamoo a ratago lapa lešo le go re kgonthišetša gore o tla dula a re thekga. Go bose kudu go ba le mogwera yo a swanago le yo!

Beibele e nthušitše kudu. Ka mohlala, le lengwe la mangwalo ao ke a ratago kudu ke Psalme 34:18, yeo e rego: “Jehofa o kgauswi le ba dipelo tše di robegilego.” Le lengwe ke Baheberu 13:6, yeo e rego: “Jehofa ke mothuši wa ka; nka se boife.”

Lengwalo le la mafelelo le nkgothatša kudu. Selo seo ke se boifago kudu ke gore mma o tla hlokofala. Ke mo rata kudu gomme ke a leboga ge letšatši le lengwe le le lengwe ke mmona a phela. Lengwalo le la Baheberu le nthuša go bona gore nka lebeletšana le bokamoso ke sa boife selo, go sa šetšwe seo se ka diregago.

Eupša go na le selo se sengwe gape seo ke se boifago. Bolwetši bjo bja EDS ke bja leabela. Mma o bo hweditše go mmagwe, gomme nna ke bo hweditše go mma. Ee, le nna ke swerwe ke bolwetši bja EDS. Eupša lengwalo le la Baheberu 13:6 le nkgonthišetša gore Jehofa e tla ba “mothuši wa ka” le mo tabeng ye.

Ke leka go leboga seo ke nago le sona gona bjale gomme ga ke dule ke nagana ka dilo tša nakong e fetilego goba go tshwenyega ka bokamoso. Nka gateletšega ge nka bapetša seo mma gona bjale a palelwago ke go se dira le seo a bego a kgona go se dira. Beibele e re diteko tšeo di re welago ‘ke tša nakwana e bile di bohwefo’ ge di bapetšwa le kholofelo ya go tlo phela ka mo go sa felego re sa babje.​—2 Bakorinthe 4:17; Kutollo 21:1-4.

Seo o ka naganago ka sona: Ke’ng seo se thušago Emmaline go gore a se ke a gateletšega? Wena o ka dira’ng gore o se gateletšege ge o lebeletšane le mathata?

 Ditaba tša Emily

Ge ke be ke tsena sekolo sa sekontari, tate o ile a hlaselwa ke kgateletšego ka lekga la pele. Go be go le bjalo ka ge eka tate yo ke mo tsebago ga a sa le gona gomme o tšeetšwe legato ke monna yo mongwe. Ga e sa le go tloga ka nako yeo, tate o be a dula a nyamile, a boifa dilo tše di sego gona e bile a tshwenyega. Ga bjale o šetše a na le mengwaga e 15 a na le bothata bjo. Ruri o swanetše go ba a kwešwa bohloko ke go dula a nyamile, le ge a tseba gabotse gore ga go na lebaka la gore a ikwe ka tsela yeo!

Ka gešo re Dihlatse tša Jehofa gomme phuthego ya gabo rena e re thekga kudu. Badumedigotee le rena ba re bontšhitše botho kudu le go re kwešiša, e bile ga go na yo a kilego a dira gore tate a ikwe a se na mohola ka phuthegong. Go bona kamoo tate a kgotleletšego teko ye go dira gore ke mo rate le go feta.

Ke hlologela tate yo ke mo tsebago wa pele a babja​—yo a bego a sa dule a tshwenyegile, yo a bego a sa tlaišege e bile a na le lethabo. Ke kwešwa bohloko kudu ke gore letšatši le letšatši o lwa le lenaba leo le sa bonagalego ka monaganong wa gagwe.

Lega go le bjalo, tate o šoma ka thata gore a dule a na le pono e nepagetšego. Nakong e nngwe ge a be a gateletšegile kudu, o ile a leka go bala karolo e nyenyane ya Beibele letšatši le letšatši, le ge e be e ka no ba ditemana tše sego kae feela. Seo se ile sa mo matlafatša kudu. Yona karolo yeo e nyenyane a bego a e bala letšatši le letšatši e ile ya mo thuša. Ka nako yeo e thata kudu ke be ke ikgantšha ka tate go feta le ge e le neng.

Ke rata kudu lengwalo la Nehemia 8:10, leo le rego: “Lethabo leo Jehofa a le neago lona ke sebo sa lena.” Mantšu ao ke therešo. Lethabo leo ke le kwago ge ke le gare ga phuthego, ke tšea karolo le go dira mediro e mengwe, le nthabiša kudu ge ke nolegile moko. Le dira gore ke kgothatšege letšatši ka moka. Mohlala wa tate o nthutile gore go sa šetšwe gore o lebeletšana le bothata bofe, ka mehla Jehofa o tla go thekga.

Seo o ka naganago ka sona: Emily o ile a thekga bjang tatagwe bolwetšing bja gagwe? O ka thuša bjang motho yo a gateletšegilego?