Go bapala ka lerato ke go dira’ng?

Batho ba bangwe ba nagana gore go bapala ka lerato ke go bolela goba go dira dilo tšeo di bontšhago motho yo mongwe gore o nyaka go ratana le yena. Na ke phošo go bontšha motho yo mongwe gore o nyaka go ratana le yena? E sego ka dinako tšohle. Kgarebe yeo e bitšwago Ann e re: “Ge o nyaka go ratana le motho e bile e le nako e botse ya go dira bjalo, o tla tseba bjang gore motho yoo o ikwa bjang ka wena?”

Lega go le bjalo, mo sehlogong se re tlo bolela ka go dira dilo tša go bontšha eka o nyaka go ratana le motho eupša o se wa ikemišetša go ratana le yena.

Deanna o re: “Go bontšha motho gore o tloga o nyaka go ratana le yena go fapana le ge o dira gore motho yoo a nagane gore o a mo rata mola o sa mo rate.”

 Ke ka baka la’ng batho ba bangwe ba bapala ka lerato?

Batho ba bangwe ba bapala ka lerato feela ka gobane ba nyaka gore ba se sa inyatša. Mofsa yo a bitšwago Hailey o re: “Ge batho ba thoma go go rata ka gobane o itira eka o nyaka go ratana le bona, seo se ka dira gore o dule o nyaka go bapala ka lerato.”

Ge motho a itira eka o nyaka go ratana le motho yo mongwe eupša a se a ikemišetša go ratana le yena, ge e le gabotse o bontšha gore ga a na taba le maikwelo a motho yoo. Le gona ke go bontšha bošilo ge o dira se ka morero wa gore o ikwe o se sa inyatša. Beibele e re: “Bošilo bo thabiša yo a nago le pelo ya bošilo.”—Diema 15:21.

Hailey o phetha ka gore: “Go bapala ka lerato go ka thoma go se kotsi, eupša mafelelong go ka ba kotsi kudu.”

 Dikotsi ke dife?

 • Go bapala ka lerato go senya motho leina.

  Jeremy o re: “Motho yo a bapalago ka lerato o bontšha go se gole le go se itshepe. O kgona go bona gore motho yoo o nyaka feela go ikhola ka wena.”

  Beibele e re: “Lerato . . . ga le nyake tša go ikhola.”​—1 Bakorinthe 13:4, 5.

  Seo o ka naganago ka sona: Ke mantšu afe goba ditiro dife tšeo di ka dirago gore o tsebege ka go ba mošemane wa go bapala ka banenyana goba ngwanenyana wa go bapala ka bašemane?

 • Ge o bapala ka motho, seo se mo kweša bohloko.

  Jaqueline o re: “Ge ke tsebana le motho yo a ratago go bapala ka lerato, seo se dira gore ke se nyake go ba kgauswi le yena. Ke bona okare o bolela le nna feela ka gore ke le ngwanenyana. Batho bao ba bapalago ka lerato ga ba na taba le nna, ba no ba ba nyaka gore ba se sa inyatša.”

  Beibele e re: “Anke yo mongwe le yo mongwe a tšwele pele a tsoma seo se holago motho yo mongwe, e sego seo se holago yena a nnoši.”—1 Bakorinthe 10:24.

  Seo o ka naganago ka sona: Na motho o kile a go dira gore o nagane gore o nyaka go ratana le wena eupša ka morago wa tla wa hwetša gore o be o iphora? Ge e ba go le bjalo, o ile wa ikwa bjang ka morago? O ka dira’ng gore o se kweše motho yo mongwe bohloko?

 • Go bapala ka lerato go dira gore o se ke wa ratwa.

  Olivia o re: “Nka se ratane goba go nyalana le motho yo a bapalago ka lerato. Ge motho a le ka tsela ye, nka se kgone go mo tseba ka gobane o no ipapalela.”

  Ka Beibeleng, mopsalme Dafida o ngwadile gore: “Ga ke tsene mo go nago le bao ba utago seo ba lego sona.”—Psalme 26:4.

  Seo o ka naganago ka sona: Motho yo a bapalago ka lerato o ratwa ke mang? Na ke motho yo wena o mo nyakago?