Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Nka Dira’ng ge e ba go na le Bolwetši bjo bo Ntshwenyago? (Karolo 3)

Nka Dira’ng ge e ba go na le Bolwetši bjo bo Ntshwenyago? (Karolo 3)

Mengwaga ya bofsa gantši e tswalanywa le go phela gabotse mmeleng le go ba le mafolofolo. Lega go le bjalo, bafsa ba bangwe ga ba kgone go dira selo ka ge ba tshwenywa ke malwetši a šoro. Na go bjalo le ka wena? Ge eba go le bjalo, o tla kgothatšwa ke diphihlelo tša V’loria, Justin le Nisa bao ka moka e lego Dihlatse tša Jehofa. Bona kamoo ba kgonago go lebeletšana le malwetši a ka gona.

 V’loria

Ke bile le bolwetši bja fibromyalgia e lego bolwetši bjo bo hlaselago mešifa go tloga ke sa na le mengwaga e 14. Ge ke na le mengwaga e 20, ke ile ka hlaselwa ke bolwetši bja marapo, ka ba le lupus e lego bolwetši bjo mašole a mmele a hlaselago ditho tša mmele le bolwetši bja Lyme e lego mohuta o mongwe wa bolwetši bja marapo bjo bo bakwago ke ditwatši tšeo di fetišetšwago ke kgofa. Go boima go dira dilo tšeo o di ratago ge o fokola mmeleng. Ke ile ka golofala go tloga lethekeng go ya fase ka gona ka swanelwa ke go diriša setulo sa digole.

Go feta seo, ke be ke tshwenyegile mogopolong ka ge ke be ke dula ke nagana ka dilo tše bonolo tšeo ke palelwago ke go di dira go swana le go ngwala goba go bula lepotlelo. Ke be ke bona bana ba bangwe ba sepela gomme ke e ipotšiše gore ke ka baka la’ng go le thata gore nna ke kgone seo. Ke ile ka ikwa ke se selo bophelong.

Ke leboga gore ke ile ka hwetša thušo go ba lapa le ditho tša phuthego ya Dihlatse tša Jehofa tšeo ke bego ke kopanela le tšona. Ditho tša phuthego di be di dula di nketela, gomme seo se ile sa ntira gore ke ikwe ke se ka lahlega. Ba bangwe ba be ba ntaletša dipokanong tša segwera, le ge go be go se bonolo go ntloša setulong sa digole go nkiša koloing.

Bao ba godilego ka phuthegong le bona ba be ba nthuša ka ge ba be ba tseba gore go babja go bjang. Ba ile ba nthuša go amogela boemo bja ka le gore ke se ipone molato ge ke sa kgone go dira dilo tšeo ba bangwe ba kgonago go di dira. Ge ke le dibokeng tša phuthego le go botša ba bangwe ka Beibele ke ikwa ke thabile kudu. (Baheberu 10:25) Ge ke le moo, ke lemoga gore go sa šetšwe bolwetši bja ka, ke swana le batho ba bangwe.

Ke dula ke gopola gore Jehofa o re nea seo re se hlokago gore re kgotlelele. Ka mohlala, Beibele e re le ge motho yo re lego yena ka ntle a onala, motho yo re lego yena ka gare a ka “mpshafatšwa letšatši le letšatši.” (2 Bakorinthe 4:16) Ruri ye ke tsela yeo ke ikwago ka yona!

Seo o ka naganago ka sona: Ge o tshwenywa ke bolwetši bjo itšego, ke ka baka la’ng go le bohlokwa go se ikarole bathong ba bangwe? Ge e ba o phetše gabotse mmeleng, o ka thekga bjang bao ba babjago?—Diema 17:17.

 Justin

Ke ile ka wa gomme ka palelwa ke go tsoga. Kgara ya ka e be e le bohloko gomme ke sa kgone le go itšhišinya. Ke ile ka kitimišetšwa sepetlele. Lekgeng la pele, dingaka di be di sa tsebe gore bothata ke eng. Eupša ka morago ga gore ke we ka makga a mmalwa, dingaka di ile tša hwetša gore ke swerwe ke bolwetši bja Lyme e lego mohuta o mongwe wa bolwetši bja marapo bjo bo bakwago ke ditwatši tšeo di fetišetšwago ke kgofa.

Bolwetši bjo bo ile bja hlasela megalatšhika ya ka o šoro. Ge e le gabotse, le ga bjale ke sa thothomela, le ge e šetše e le nako e telele ke na le bolwetši bjo ka nako e nngwe ke thothomela kudu moo ke sa kgonego go laola mmele wa ka. Ka matšatši a mangwe mmele wa ka o ba bohloko goba menwana ya ka e ba bohloko kudu moo ke sa kgonego go e koba. Go bjalo ka ge eka malokololo a mmele wa ka a rusitše.

Ke be ke dula ke nagana gore, ‘ke sa le yo monyenyane go ka babja,’ gomme seo se be se dira gore ke befelwe. Ke be ke llela Modimo letšatši le lengwe le le lengwe ke mmotšiša gore, “Ke ka baka la’ng ke diragalelwa ke se?” Ke ile ka thoma go nagana gore Modimo o ntahlile. Eupša ke ile ka nagana ka Jobo wa ka Beibeleng. Jobo o be a sa kwešiše ka mo go feletšego lebaka leo a bego a welwa ke mathata a mantši, lega go le bjalo o ile a dula a botegela Modimo. Ge eba Jobo a ile a kgona go dira seo go sa šetšwe mathata a mantši ao a bego a e na le wona, gona le nna nka kgona.

Bagolo ba phuthego ya ka ba nthekga kudu. Ba fela ba nketela gomme ba mpotšiša gore ke ikwa bjang. Mogolo yo mongwe o ile a mpotša gore nka mo founela nako e nngwe le e nngwe ge ke ikwa ke nyaka go bolela, go sa šetšwe gore ke nako mang. Ruri ke leboga Jehofa letšatši le lengwe le le lengwe ka go ba le bagwera ba go swana le ba!—Jesaya 32:1, 2.

Ka dinako tše dingwe ge re swerwe ke malwetši a šoro, re lebala selo sa bohlokwa go swana le gore Jehofa o tseba seo re lebeletšanego le sona. Beibele e re: “Lahlela maima a gago go Jehofa, gomme yena o tla go thekga.” (Psalme 55:22) Seo ke seo ke lekago go se dira letšatši le lengwe le le lengwe.

Seo o ka naganago ka sona: Batho ba bangwe bao ba go ratago ba ka go thuša bjang go kgotlelela bolwetši?—Diema 24:10; 1 Bathesalonika 5:11.

 Nisa

Ge ke be ke le yo monyenyane, ke ile ka swarwa ke bolwetši bja Marfan e lego bolwetši bjo bo hlaselago malokololo. Bolwetši bjo bo ka hlasela gape pelo, mahlo le ditho tše dingwe tša mmele. Ga ke dule ke ekwa bohloko, eupša letšatši leo ke kwago bohloko bo ntsena pelong.

Ge ke be ke botšwa gore ke swere ke bolwetši bjo, ke ile ka lla kudu. Ke be ke tshwenyegile gore nka se sa kgona go dira dilo tšeo ke bego ke di rata. Ka mohlala, ke rata go bina, gomme ge ke nagana gore ka letšatši le lengwe nka kwa bohloko kudu moo nka palelwago ke go bina goba mohlomongwe ka palelwa ke go sepela, ke ikwa ke boifa bokamoso kudu.

Mogolwake o nthekgile kudu. O nthušitše gore ke se ikwele bohloko. O mpoditše gore ke se phele ka go boifa ka ge se se tla nkamoga lethabo. O ile a nkgothaletša gore ke phegelele go rapela, ka gobane ge e ba go na le motho yo a kwešišago seo ke lebeletšanego le sona, ke Jehofa.—1 Petro 5:7.

Lengwalo le lengwe la Beibele leo le ilego la nkgothatša ke Psalme 18:6, yeo e rego: “Tlalelong ya ka ke ile ka bitša Jehofa, ka llela thušo go Modimo wa ka. A kwa lentšu la ka a le tempeleng ya gagwe, sello sa ka sa ge ke lla pele ga gagwe ke nyaka thušo bjale se fihlile ditsebeng tša gagwe.” Temana ye e nthušitše go lemoga gore ge ke rapela Jehofa ke mo kgopela gore a mphe matla a go lebeletšana le boemo bjo, o tla nkwa gomme a nthuša. O ntheetša ka mehla.

Ke ithutile gore ga se phošo go nyama le go befedišwa ke mathata ao ke nago le ona ka baka la gore ke tlhago go ikwa ka tsela ye ge feela re sa tlogelele maikwelo ao a re amoga lethabo le go senya segwera sa rena le Modimo. Ga se yena a re bakelago mathata, ebile a ka se tsoge a re tlogetše ge feela re mo etiša pele maphelong a rena.—Jakobo 4:8.

Seo o ka naganago ka sona: Na re swanetše go bona Modimo molato ge re lebeletšane le tlaišego?—Jakobo 1:13.