Sa pele, kgetha lefelo le le swanetšego leo le tlago go boledišana go lona. E ka ba kae?

Go ba gona, nagana kamoo wena o bego o ka rata go swarwa ka gona. (Mateo 7:12) Na o be o ka rata go botšwa phetho gare ga batho? Aowa.

Ntle le ge e ba o gapeletšwa ke maemo, go be go tla ba kaone go se arogane le motho yoo ka go mo šiela molaetša motšheneng wa go amogela megala, ka go mo romela molaetša founong goba ka e-mail. Go e na le moo, kgetha lefelo le nako tšeo di tlago go le dumelela go boledišana ka taba ye ya bohlokwa.

O swanetše go re’ng ge go fihla nako ya gore o bolele? Moapostola Paulo o kgothaleditše Bakriste gore ba “bolele therešo” seng sa bona.—Baefeso 4:25.

Ka gona, tsela ya maleba ke gore o bolele ka šedi eupša o tiile. Bolela ka mo go kwagalago lebaka leo ka lona o naganago gore tswalano ya lena e ka se lebiše lenyalong le le atlegilego.

Ga go hlokagale gore o botše motho yoo ka diphošo tša gagwe o sa metše mare goba go mo swayaswaya diphošo. Ge e le gabotse, go e na le go mmotša gore: “Ga o dire sa gore le goregoba “Ga o ke o dira sa gore le gore,” go tla ba kaone ge o ka diriša mantšu ao a bontšhago kamoo wena o ikwago ka gona, go swana le gore, “Ke hloka motho yo a ...” goba “Ke nagana gore re swanetše go arogana ka gobane ...”

Ye ga se nako ya go hlwa o itoma maleme goba go dumelela motho yo mongwe a go fetola monagano. Gopola gore o kgethile go arogana le motho yoo ka lebaka le le kwagalago. Ka gona eba šedi ge e ba a leka go go hlalefetša a diriša mantšu a boreledi. Kgarebe yeo e bitšwago Lori e re: “Ka morago ga gore ke arogane le lesogana la ka, le ile la thoma go itira tše ekego le gateletšegile ka dinako tšohle. Ke nagana gore le be le dira seo gore ke le kwele bohloko. Go ba gona, ke ile ka le kwela bohloko. Eupša ga sa nka ka dumelela ditiro tša lona di fetoša phetho ya ka.” Go etša Lori, tseba seo o se nyakago. Kgomarela phetho ya gago. Aowa ya gago e be aowa.—Jakobo 5:12.

Ditlamorago tša go Arogana.

O se ke wa makala ge o ikwa o nyamile kudu ka nakwana ka morago ga gore le arogane. O ka ba wa ikwa go swana le mopsalme yo a itšego: “Ke tlaletšwe, ke iname ka mo go feteletšego; letšatši ka moka ke be ke itshepelela ke nyamile.”—Psalme 38:6.

Bagwera ba bangwe bao ba nago le maikemišetšo a mabotse ba ka leka go thuša ka go go kgothaletša gore o tsošološe tswalano ya lena. Itlhokomele! Ke wena o tlago go lebeletšana le ditlamorago tša phetho ya gago—e sego bagwera ba gago. Ka gona o se boife go ema o tiile—gaešita le ge o ka ikwa o nyamile ka baka la seo se diregilego.

Kgonthišega gore mafelelong bohloko bjo o bo kwago bo tla fola. E le gore o lebeletšane le boemo ka katlego gona bjale, ke ka baka la’ng o sa gate megato ya go swana le e latelago ya maleba?