Eya go dikagare

Dihlatse tša Jehofa

Kgetha leleme Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Ke ka Baka La’ng ke Swanetše go Thuša ba Bangwe?

Ke ka Baka La’ng ke Swanetše go Thuša ba Bangwe?

 Diphiri tše pedi tšeo ba bantši ba sa di tsebego

Sephiri sa Pele: Go fa ke go fega!

Batho ba tla bona gore o rata go fa. Ka go re’alo le bona ba tla go fa. Beibele e re:

 • “Tlwaelang go fa gomme batho ba tla le fa. . . . Kelo yeo le elago ka yona, le lena ba tla le elela ka yona.”—Luka 6:38.

 • “Tsela yeo le swarago ba bangwe ka yona le bona ba tla le swara ka yona.”—Luka 6:38, Contemporary English Version.

Sephiri sa Bobedi: Motho ke motho ka batho!

Go thuša ba bangwe go go okeletša seriti gomme go dira gore o ikwe o kgotsofetše ka baka la go fa ba bangwe. Beibele e re:

 • “Go na le lethabo le legolo go neeng go feta go amogeleng.”—Ditiro 20:35.

 • “Ge o dira monyanya, o laletše badiidi, digole, dihlotša le difofu, wena o tla thaba gobane bona ga ba na seo ba tlago go go bušetša sona.”—Luka 14:13, 14.

 Bafsa bao ba ratago batho

Bafsa bao ba ratago batho ba gona kae le kae! Ela hloko mehlala e mengwe.

“Ka dinako tše dingwe ge ke nyaka go itulela sofeng ke bogele Thelebišene, ke dula ke nagana ka mma le tate, bao ba šomago ka thata bao ba tla bago ba lapile ge ba fihla gae. Ka gona ke a emelela ka hlatswa dibjana, ka hlwekiša ntlo le go phumola marole. Ke moka ka ba direla kofi ka gobane batswadi ba ka ba rata kofi. Ge mma a fihla gae, o re: ‘Basadi, go hlwekile ka mo! E bile go nkga bose. Ke a leboga ngwanaka!’ Go a nthabiša go direla mma le tate selo se sebotse sa mohuta wo.”—Casey.

“Ga e sa le batswadi ba ka ba nthekga, ba mpha selo se sengwe le se sengwe seo ke se hlokago. Ngwagola ge ba be ba na le bothata bjo bogolo bja koloi, ke ile ka ba fa tšhelete ya gore ba e lokiše, gaešita le ge yeo e be e le tšhelete e ntši yeo ke bego ke ipoloketše yona. Bona ba ile ba thoma ba gana, eupša ke ile ka ba gapeletša. Ke bone tšhelete yeo e se selo ge e bapetšwa le seo ba ntiretšego sona. Ke ile ka ikwa ke thabile ka go ba fa ka tsela yeo.”—Holly.

Na o be o tseba? Bafsa ba bantši ba Dihlatse tša Jehofa ba ile ba hwetša lethabo leo le tlišwago ke go thuša ba bangwe ka modiro wa lefase ka bophara wa go ruta ka Beibele. Ba bangwe ba ile ba ba ba hudugela dinageng tše dingwe moo go nyakegago barutiši ba bantši ba Beibele.

“Ke ile ka tloga United States ka ya Mexico go thuša go ruta batho Beibele. Ka dinako tše dingwe go thata go fa batho tšhelete le dilo tše dingwe ka gobane ga ke na selo. Eupša ke lemogile gore ge ke gafa nako ya ka le matla a ka bodireding, seo ke selo se sekaone go feta go fa motho dilo tšeo di rekwago ka tšhelete.”—Evan.

 Nka thuša bjang ba bangwe?

Na o ka thabela go hwetša lethabo leo le tlišwago ke go thuša ba bangwe? Ka mo tlase go na le lelokelelo la dilo tšeo di ka go thušago.

Go thuša lapa leno:

 • Swiela, hlatswa dibjana goba o hlwekiše ka phaphošing—ntle le gore o kgopelwe

 • Apea

 • Ngwalela batswadi ba gago karata ya go ba leboga

 • Thuša ngwaneno ka mošomo wa sekolo

Go thuša bao e sego ba geno:

 • Romela motho yo a babjago karata

 • Hlwekišetša motho yo a godilego jarata

 • Etela motho yo mongwe yo a babjago yo a ka se kgonego go tšwa ka ntlong

 • Reka mpho gomme o fe motho yo mongwe yoo dilo di sa mo sepelelego gabotse

Temošo: Leka go tla ka dikgopolo. Ke moka o ipeele pakane ya go thuša motho o tee bekeng ye. O ka se kgolwe tsela yeo o tlago go ikwa o thabile ka yona ka morago!

“Ge o thuša batho ba bangwe, o tlo thaba. O ikwa o kgotsofaditšwe ke gore o dirile selo se sengwe se sekaone gomme o a bona gore batho ba bangwe ba thabela seo. O ka thabišwa ke go dira seo—gaešita le ge mathomong o be o sa nagane gore o tla se thabela. Seo o se dirilego se ka fo se kwale e le go ikgafa, ka gobane mafelelong go na le seo o se hwetšago.”—Alana.