Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Na ke Tshwenyegile Kudu ka Ponagalo ya ka?

Na ke Tshwenyegile Kudu ka Ponagalo ya ka?

 Molekwana: Na ke tshwenyegile kudu?

 1. Ke mantšu afe ao a go hlalosago gakaone?

  • Le ka mohla ga ke kgotsofalele tsela yeo ke bogegago ka yona.

  • Ka dinako tše dingwe ke kgotsofalela tsela yeo ke bogegago ka yona.

  • Ka mehla ke kgotsofalela tsela yeo ke bogegago ka yona.

 2. Ke’ng seo o ka ratago go se fetoša mmeleng wa gago?

  • Botelele

  • Boima

  • Sebopego sa mmele wa gago

  • Moriri

  • Mmala

  • Bogolo bja mešifa ya gago

  • Se sengwe

 3. Feleletša lefoko le le latelago.

  Ke ikwa ke sa lokologa ka mmele wa ka . . .

  • ge ke namela sekaleng.

  • ge ke itebelela seiponeng.

  • ge ke ipapetša le batho ba bangwe (bagwera, dimotlelara le dinaletšana tša dimobi).

 4. Feleletša lefoko le le latelago.

  Ke ikala . . .

  • letšatši le lengwe le le lengwe.

  • beke e nngwe le e nngwe.

  • ga mmalwa mo bekeng.

 5. Ke polelwana efe yeo e hlalosago maikwelo a gago gakaone?

  • Ga ke rate mmele wa ka. (Ka mohlala: “Nako le nako ge ke itebelela seiponeng, ke nagana gore ke bona motho yo a nonnego kudu, wa go se bopege gabotse. Ke ile ka ba ka itima dijo e le ge ke leka go fokotša boima bja mmele.”—Serena.)

  • Ga ke tshwenyege gakaalo ka mmele wa ka. (Ka mohlala: “Ka mehla go tla ba le selo seo re sa se ratego ka ponagalo ya rena, eupša dilo tše dingwe re swanetše go fo di amogela. Ga go thuše selo go tshwenyega ka selo seo re ka se se fetošego.”—Natanya.)

Beibele e re botša gore re se ke ra nagana kudu ka rena ‘go feta kamoo go nyakegago gore re nagane ka gona.’ (Baroma 12:3) Ka gona, ke ga maleba e bile ke mo go swanetšego go inaganela. Ke ka baka leo o hlapago meno a gago le mmele.

Lega go le bjalo, o ka dira’ng ge e ba gantši o sa kgahlišwe ke ponagalo ya gago, mohlomongwe e bile o tshwenyega kudu ka yona? Ge e ba go le bjalo, o ka ipotšiša gore . . .

 ‘Ke ka baka la’ng ke sa rate ponagalo ya ka?’

Go ka ba go na le mabaka a mmalwa ao a akaretšago a latelago:

 • Tutuetšo ya mekero ya ditaba. “Rena bafsa re phela re bontšhwa diswantšho tšeo di dirago gore re ikwe re swanetše go dula re le ba basesane kudu e bile re le ba babotsana ka dinako tšohle. Ka baka leo, ge re sa bogege ka tsela yeo re ikwa re sa ithate!”—Kellie.

 • Tutuetšo ya batswadi. “Ke lemogile gore ge mma a tshwenyegile kudu ka ponagalo ya gagwe, gantši morwedi wa gagwe le yena o itebelela ka wona mokgwa woo. Go ka ba bjalo ka botate le barwa ba bona.”—Rita.

 • Go inyatša. “Batho bao ba tshwenyegilego kudu ka ponagalo ya bona gantši ba nyaka go retwa ke ba bangwe. Go a lapiša go ba gare ga batho ba mohuta woo!”—Jeanne.

Go sa šetšwe gore sebaki ke sefe, o ka ipotšiša gore . . .

 ‘Na ke swanetše go fetoša ponagalo ya ka?’

Ekwa seo tše dingwe tša dithaka tša gago di se bolelago.

“Ga se ka mehla o ka fetošago dilo tšeo o sa di ratego ka wena, ka gona go kaone go amogela mafokodi a gago. Ge o dira bjalo, ga se gantši batho ba bangwe ba a lemoga.”—Rori.

“Dira seo o ka se kgonago gore o dule o phetše gabotse. Ge e ba o phetše gabotse, o tla bogega ka tsela ya maleba. Le gona ge e ba motho yo mongwe a amogela seo o lego sona (go sa šetšwe tsela yeo o bogegago ka yona), gona motho yoo ke mogwera wa gago.”—Olivia.

Tabataba še: Dira sohle seo o ka se kgonago gore o bogege gabotse. Eupša o se ke wa tshwenyega ka dilo tše dintši. Go tshwenyega kudu ka ponagalo ya gago go ka ba kotsi. (Bona “ Kanegelo ya Julia.”)

Go etša ge kgarebe ye e bitšwago Erin e ithutile, go se tshwenyege kudu go tla go thuša go itebelela ka tsela ya maleba. O re: “Ke therešo gore go na le dilo tšeo ke tshwenyegago ka tšona, eupša ke lemogile gore ge feela ke lebiša tlhokomelo dilong tše di fošagetšego, ke moo ke nyamago. Ga bjale ke itšhidulla ka mehla e bile ke ja dijo tša maleba. Dilo tše dingwe ka moka di fo loka.”

 Selo seo o ka se fetošago!

Ge e ba o sa tshwenyege gakaalo ka ponagalo ya gago, o tla ikwa (le go bogega) gakaone. Beibele e ka go thuša. E go kgothaletša gore o hlagolele dilo tše di latelago:

 • Kgotsofalo. “Go kaone go thabela dilo tšeo re nago le tšona go e na le go nyaka selo se sengwe, ka gobane seo e fo ba go kitimiša phefo.”—Mmoledi 6:9, Contemporary English Version.

 • Pono e lekalekanego ka go itšhidulla. “Go tlwaetša mmele go hola ganyenyane.”—1 Timotheo 4:8.

 • Botse bja ka gare. “Motho o bona ponagalo ya ka ntle; eupša Jehofa yena o bona dipelo.”—1 Samuele 16:7.

“Difahlego tša rena di bontšha tsela yeo re ikwago ka yona. Ge e ba motho a kgotsofetše, ba bangwe ba kgona go bona seo gomme ba thabela go ba le motho yoo.”—Sarah.

“Botse bo ka gogela kapejana. Eupša seo o lego sona ka gare le dika tša gago tše dibotse ke tšona tšeo batho ba di gopolago kudu ka wena.”—Phylicia.

Bona le Diema 11:22; Bakolose 3:10, 12; 1 Petro 3:3, 4.