Eya go dikagare

Eya go menyu wa bobedi

Dihlatse tša Jehofa

Sepedi

BAFSA BA A BOTŠIŠA

Ke’ng Seo ke Swanetšego go se Tseba ka go Ngwalelana Melaetša?

Ke’ng Seo ke Swanetšego go se Tseba ka go Ngwalelana Melaetša?
  • :-) Ge go dirišwa ka bohlale, go ngwalelana melaetša e ka ba tsela e botse ya go ikgokaganya le bagwera.

  • :-( Ge go dirišwa gampe, go ka senya segwera le botumo bja gago.

 Motho yoo o ka mo ngwalelago melaetša

Bafsa ba bantši ba lebelela go ngwalelana melaetša e le tsela e bohlokwa kudu ya go boledišana le ba bangwe. Go ngwalelana melaetša go go thuša go ikgokaganya le motho lege e le ofe yo a lego lelokelelong la batho bao o ngwalelanago le bona—ntle le ge e ba batswadi ba gago ba go ganetša.

“Tate ga a rate ge nna le moratho wa ka re boledišana le bašemanyana. O re ge e ba re nyaka go dira seo re swanetše go diriša founo ya ka ntlong, ka phaphošing ya go dula e bile ba bangwe ba le gona.”—Lenore.

Seo o swanetšego go se tseba: O ka tsena kotsing ge e ba o nea motho le ge e le ofe nomoro ya gago.

“Ge o ka fa motho yo mongwe le yo mongwe dinomoro tša gago, o ka ikhwetša o romelwa melaetša goba dinepe tšeo di sa lokago.”—Scott.

“Ge e ba ka mehla o ngwalelana melaetša le motho wa bong bjo bo fapanego, o ka ikhwetša o šetše o ena le maikwelo a itšego ka motho yo bjalo.”—Steven.

Beibele e re: Yo bohlale ke yo a bonego kotsi a ikuta, eupša ba se nago temogo ba fetile ba wela kotsing.” (Diema 22:3) O ka phema manyami ka go tšea megato e itšego.

Kanegelo ya kgonthe: Nna le mošemane tsoko re be re le bagwera e bile re be re ngwalelana melaetša kudu. Ke be ke ipotša gore re fo ba re tlwaelane kudu. Ke be ke sa nagane gore go ka ba le bothata go fihlela ge a be a mmpotša gore o thoma go nthata. Ge ke lebelela morago ke ile ka lemoga gore ke be ke sa swanela go ikopanya le yena le go mo ngwalela melaetša e mentši yeo ke mo ngwaletšego yona.”—Melinda.

Ela hloko se: O nagana gore segwera sa Melinda le mošemane yo se ile sa kgomega bjang ka morago ga gore a tsebe kamoo mošemane yo a ikwago ka gona?

Ingwalele kanegelo ya gago! Melinda a ka be a ile a dira’ng e le gore yena le mošemane yo ba dule e le bagwera feela?

 Seo o ka se ngwalago

Melaetša e romelega gabonolo—go bose go e hwetša—e bile go bonolo go lebala gore batho ba ka e kwešiša ka tsela e fošagetšego.

Seo o swanetšego go se tseba: Mantšu ao a ngwadilwego melaetšeng a ka kwešišwa ka tsela e fošagetšego.

“Go ngwalelana melaetša goba go romelana diswantšho le maswao a itšego ga go hlalose tsela yeo motho a ikwago ka yona le segalo sa gagwe sa lentšu. Go ka baka go se kwešišane.”—Briana.

“Ke tseba basetsana bao ba itshenyeditšego maina le bao ba tsebjago ka gore ba bapala ka lerato ka baka la melaetša yeo ba e ngwalelago bašemane.”—Laura.

Beibele e re: Batho ba lokilego ba nagana pele ba araba.” (Diema 15:28, Good News Translation) Lengwalo le le re ruta’ng? Badišiša molaetša wa gago pele o ka o romela!

 Ke neng moo go swanetšego go ka romela molaetša

Ka go diriša temogo o ka ipeela melao ya gore ke neng moo go swanetšego go ka romela melaetša.

Seo o swanetšego go se tseba: Ge e ba o sa šetše tsela yeo o ngwalago melaetša ka yona, o ka bonagala o se na botho e bile o ithakela bagwera go ena le go ba gogela go wena.

“Go bonolo go lebala mekgwa e mebotse ge o ngwala melaetša. Ke ikhwetša ke ngwala melaetša mola ke bolela le motho yo mongwe goba ke le tafoleng nakong ya dijo.”—Allison.

“Go kotsi kudu go ngwala melaetša mola o otlela. O ka baka kotsi ge o se sa lebelela tseleng ge o otlela.”—Anne.

Beibele e re: Selo se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona e beilwego, ... nako ya go homola le nako ya go bolela.” (Mmoledi 3:1, 7) Seo se šoma kudu tabeng ya go ngwala melaetša go swana le ge se šoma tabeng ya go bolela!

 Ditšhišinyo tša go ngwala melaetša

Motho yoo o ka mo ngwalelago melaetša

  • ;-) Ekwa ditaelo tša batswadi ba gago.—Bakolose 3:20.

  • ;-) O se nee motho yo mongwe le yo mongwe nomoro ya gago. Ge ka botho o gana go nea motho yo mongwe boitsebišo bja gago bjo bohlokwa—go akaretša le dinomoro tša gago tša selefouno—o hlagolela bokgoni bjoo o tlago go bo hloka ge o šetše o godile.

  • ;-) O se ke wa tlwaela go romela melaetša yeo e tsošago maikwelo a lerato. Ge e ba maikwelo a lerato a gola, ke gona ge mathata a thomile.

“Ke itiretše leina le lebotse le batswadi ba ka mabapi le tsela yeo ke dirišago selefouno ya ka, ka gona ga ba tshwenyege ka ge ba tseba gore nka se fo tsenya dinomoro tša motho lege e le ofe ka founong ya ka.”—Briana.

Seo o ka se ngwalago

  • ;-) Pele o ka thoma go ngwala molaetša wa gago, ipotšiše gore: ‘Na go ngwalelana melaetša ke tsela e kaone ya go boledišana boemong bjo?’ Go ka ba kaone go mo leletša goba go bolela le yena ka nama.

  • ;-) O se ke wa ngwala molaetša woo o tsebago gore o be o ka se o bolele ka molomo. Sara wa nywaga e 23 o re: “Ge e ba o ka se bolele selo se itšego, gona ke ka baka la’ng o swanetše go se ngwala?

“Ge e ba motho a ka go romela dinepe tša thobalano, botša batswadi ba gago. Se se tla go šireletša e bile se tla dira gore batswadi ba gago ba go bote.”—Sirvan.

Ke neng moo go swanetšego go ka romela molaetša

  • ;-) Phetha e sa le pele gore o tla diriša founo ya gago neng. Ngwanenyana yo a bitšwago Olivia o re: “Ga ke diriše founo ge ke le tafoleng nakong ya dijo goba ge ke bala. Ge ke le dibokeng tša Bokriste ke a e tima e le gore ke se lekege go e lebelela.

  • ;-) Naganela ba bangwe. (Bafilipi 2:4) O se ngwale melaetša mola ka lehlakoreng le lengwe o leka go swara ditaba le motho yo mongwe.

“Ke ipeetše melao ya gore ga ke ngwale melaetša ge ke na le sehlopha sa bagwera ntle le ge e ba go nyakega. E bile ga ke fane ka dinomoro tša ka go batho bao ke sa ba tlwaelago.”—Janelly.