L-Aħbar Tajba Skont Luqa 21:1-38

 • Iż-żewġ muniti tal-armla fqira (1-4)

 • IS-SINJAL TAʼ DAK LI ĠEJ (5-36)

  • Gwerer, terremoti kbar, mard li jittieħed, u nuqqas taʼ ikel (10, 11)

  • Ġerusalemm imdawra bl-armati (20)

  • Iż-żmien tal-popli (24)

  • In-nies se jaraw lil Bin il-bniedem ġej (27)

  • L-eżempju tas-siġra tat-tin (29-33)

  • Ibqgħu għassa (34-36)

 • Ġesù jgħallem fit-tempju (37, 38)

21  Hekk kif Ġesù kien qed iħares lejn il-kaxxi tal-kontribuzzjonijiet, hu nnota lis-sinjuri jitfgħu l-kontribuzzjoni tagħhom.  Imbagħad innota armla fqira titfaʼ żewġ muniti żgħar taʼ ftit valur,*  u qal: “Naċċertakom li din l-armla fqira tefgħet iktar flus mill-oħrajn kollha.  Għax huma tefgħu miż-żejjed li għandhom, imma hi tefgħet kulma kellha biex tgħix avolja fqira.”  Iktar tard, meta xi wħud kienu qed jitkellmu dwar it-tempju u dwar kif inhu mżejjen b’ġebel sabiħ u b’affarijiet iddedikati lil Alla,  hu qal: “Se jiġi żmien meta dawn l-affarijiet kollha li qed taraw se jitwaqqgħu u ma tibqax ġebla fuq oħra.”  Imbagħad staqsewh: “Għalliem, meta se jiġru dawn l-affarijiet, u x’se jkun is-sinjal li juri li dalwaqt se jiġru?”  Hu qal: “Oqogħdu attenti li ma tiġux imqarrqin, għax ħafna se jiġu u jużaw ismi u jgħidu, ‘Jien il-Kristu,’ u, ‘Iż-żmien hu qrib.’ Tmorrux warajhom.  Iktar minn hekk, meta tisimgħu bi gwerer u diffikultajiet,* tibżgħux. Għax l-ewwel iridu jiġru dawn l-affarijiet, imma t-tmiem mhux se jiġi mill-ewwel.” 10  Imbagħad qalilhom: “Se jkun hemm il-ġlied bejn poplu u ieħor u bejn pajjiż u ieħor. 11  Se jkun hemm terremoti kbar, u f’post wara l-ieħor ikun hemm nuqqas taʼ ikel u mard li jittieħed. In-nies se jaraw affarijiet tal-biżaʼ u sinjali kbar mis-sema. 12  “Imma qabel ma jiġri dan kollu, in-nies se jarrestawkom u jippersegwitawkom, billi jiħdukom fis-sinagogi biex tiġu ġġudikati u jitfgħukom il-ħabs. Minħabba ismi, se jiħdukom quddiem ir-rejiet u l-mexxejja. 13  Permezz t’hekk intom tagħtu xhieda lill-oħrajn. 14  Għalhekk, kunu determinati li ma toqogħdux tipprattikaw minn qabel x’se tgħidu biex tiddefendu lilkom infuskom, 15  għax jien se nagħtikom l-għerf u ngħinkom tkun tafu xi tridu tgħidu. B’hekk dawk li jiħduha kontrikom ma jkunux kapaċi jwiġbukom. 16  Iktar minn hekk, saħansitra l-ġenituri tagħkom, ħutkom, il-qraba, u l-ħbieb tagħkom se jtellgħukom il-qorti,* u lil xi wħud minnkom se joqtlukom. 17  Ukoll, in-nies kollha se jobogħdukom minħabba ismi. 18  Imma lanqas xagħra minn tagħkom mhu se tintilef. 19  Jekk tissaportu sal-aħħar issalvaw ħajjitkom.* 20  “Madankollu, meta taraw lil Ġerusalemm imdawra bl-armati kkampjati, tkunu tafu li dalwaqt tinqered. 21  Imbagħad dawk li jkunu fil-Lhudija għandhom jaħarbu lejn il-muntanji, dawk li jkunu f’nofsha għandhom jitilqu, u dawk li jkunu fil-kampanja m’għandhomx jidħlu fiha, 22  għax f’dawn il-ġranet Alla se jiġġudika lin-nies,* ħalli jsir kulma hemm miktub. 23  Ħa jkun żmien ikrah għan-nisa tqal u għal dawk li jkunu qed jieħdu ħsieb xi tarbija. Għax se jkun hemm inkwiet kbir f’din l-art u dan il-poplu se jiġi kkastigat. 24  Huma se jinqatlu bix-xabla u jittieħdu bħala lsiera għand il-popli kollha; u l-popli* se jirfsu fuq Ġerusalemm sakemm iż-żmien tal-popli* jgħaddi. 25  “Ukoll, se jkun hemm sinjali fix-xemx, il-qamar, u l-istilel. Il-popli tal-art se jgħaddu minn tbatija kbira, għax ma jkunux jafu x’se jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħoss qawwi tal-baħar imqalleb. 26  In-nies se jagħtihom ħass ħażin bil-biżaʼ u bl-ansjetà minħabba dak li se jiġri fuq l-art, għax l-affarijiet li hemm fis-sema se jitheżżu. 27  Imbagħad in-nies se jaraw lili, Bin il-bniedem, ġej fi sħaba b’qawwa u glorja kbira. 28  Imma xħin jibdew jiġru dawn l-affarijiet, kunu sodi u kuraġġużi,* għax dan ifisser li dalwaqt se tiġu meħlusin.” 29  Imbagħad ġabilhom dan l-eżempju: “Innotaw is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħrajn kollha. 30  Meta taraw li qed jarmu, tkunu tafu li dalwaqt is-sajf. 31  Bl-istess mod, meta taraw dawn l-affarijiet jiġru, kunu afu li s-Saltna t’Alla* hi qrib. 32  Naċċertakom li dawn l-affarijiet kollha se jiġru qabel ma tmut din il-ġenerazzjoni. 33  Is-sema u l-art se jispiċċaw, imma dak li ngħid jien se jibqaʼ għal dejjem. 34  “Oqogħdu attenti li ma tkunux moħħkom f’li tieklu u tixorbu żżejjed u tkunux ansjużi żżejjed dwar l-affarijiet tal-ħajja, għax inkella dak il-jum jiġi f’daqqa u bla ma tkunu qed tistennewh, 35  bħal meta annimal jinqabad f’nassa. Jien qed ngħidilkom hekk, għax dan il-jum se jeffettwa lil dawk kollha li jgħixu fuq l-art. 36  Għalhekk, ibqgħu għassa u itolbu bil-ħniena l-ħin kollu ħalli jirnexxilkom taħarbu minn dawn l-affarijiet kollha li se jiġru u toqogħdu quddiemi, Bin il-bniedem.” 37  Matul il-ġurnata hu kien jgħallem fit-tempju, imma kien iqattaʼ l-lejl fuq il-Muntanja taż-Żebbuġ. 38  U kmieni filgħodu, in-nies kollha kienu jmorru biex jisimgħuh fit-tempju.

Noti taʼ taħt

Letteralment “żewġ lepta.” Ara App. B14.
Jew “taqlib; rewwixti.”
Jew “jittradukom.”
Jew “tirbħu ruħkom.”
Jew “se ssir ġustizzja.”
Jew “il-Ġentili,” jiġifieri popli li mhumiex Lhud.
Jew “il-Ġentili,” jiġifieri popli li mhumiex Lhud.
Jew “qumu dritti u għollu raskom ’il fuq.”
Jew “il-Gvern (it-Tmexxija) t’Alla.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.