Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUPO YEMAKAZA

Kalulo Yemonyeha ya Squid sa Muhata Omukuswani sa Kwa Hawaii

Kalulo Yemonyeha ya Squid sa Muhata Omukuswani sa Kwa Hawaii

FOLOFOLO yezumanga busihu ye, yebizwa squid ya kwa Hawai iipangelanga liseli layona—kono isiñi kuli ikone kubonahala, kono kuli isike yabonahala—ili liseli lelikopananga ni liseli la kweli ni liseli la linaleli. Folofolo ye, iitusisanga maikolokuwawa amonyeha. Muitusisezo wa maikolokuwawa wa folofolo ye wakona kulutusa ni luna, kono ili ka nzila yesa swani ni mwa tuseza folofolo ye. Akona kulutusa kwa buiketo bwa mubili.

Munyakisise taba ye: Squid sa muhata omukuswani sa kwa Hawaii sipila mwa mezi akenile a mwa liwate afumaneha bukaufi ni makamba a Lioli za Hawaii. Liseli la kweli ni linaleli likona kutahisa kuli muluti wa folofolo ye ubonahale kwa lila zayona zefumaneha kwatasaa yona. Nihakulicwalo, folofolo ye, iipangelanga liseli layona leliswana ni liseli la busihu la kweli ni linaleli, ili liseli leliipotolohanga. Kakueza cwalo itahisa kuli isike yabonahala, kamba kuba ni muluti. Nto yetusa hahulu folofolo ye kueza cwalo ki kalulo yayona yemonyeha, ili kalulo yena ni maikolokuwawa amonyeha ili apanga liseli lelitahisa kuli folofolo ye isike yabonahala.

Maikolokuwawa ao, hape atusanga folofolo ye kulemuha nako yakulobala ni yakuzuha. Nto ye ihoha mamelelo ya babatisisi bakeñisa kuli folofolo ye, haki yona feela folofolo inosi yetusiwa ki swalisano ye mwahalaa maikolokuwawa ni lika zeikezahalelanga feela mwa mubili kazazi ni zazi hamulaho wa lihola ze 24. Ka mutala, maikolokuwawa atusa lifolofolo kwa kusita lico mwa mba, mi hape akana aswalisana ni lika zeikezahalelanga feela mwa mubili kazazi ni zazi hamulaho wa lihola ze 24. Kulyanganisa musebelezo wa lika zeo, kukona kutahisa mataata acwale ka kulembwala, butuku bwa swikili, kununa hahulu, ni butaata bwakusa lobala hande. Kacwalo, kuituta ka za moibelekela kalulo yebuluka maikolokuwawa ya folofolo yebizwa squid kwakona kutusa baalafi kuutwisisa litaba zeama buiketo bwa mibili ya batu.

Mubona cwañi? Kana kalulo yemonyeha ya squid sa muhata omukuswani sa kwa Hawaii neitahile feela kakuipilaula? Kamba kana neiezizwe ki Mubupi?