Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

KAKUYA KA BIBELE | MIFILIFILI

Mifilifili

Mifilifili

Litaba zeama bupilo bwa batu kuzwa kwa mulaho litezi mifilifili. Kana litaba zemaswe ze, lika zwelapili kubateñi kuyakuile?

Mulimu unga cwañi mifilifili?

ZEBABULELA BATU

Batu babañata, kukopanyeleza cwalo ni babulapeli, baikutwa kuli mifilifili yaswanela kakuli itahiswanga ki kunyemiswa. Batu babañata-ñata banga kuli mifilifili yebuhiswanga fama TV ki kalulo yende yakuitabisa ka yona.

ZEIBULELA BIBELE

Bukaufi ni muleneñi wa Mosul, kwa mutulo wa naha ya Iraq, kufumaneha matota a muleneñi wa Ninive oneubanga muleneñi omutuna hahulu ni muleneñi wa zamaiso ya Mubuso wa Maasirya. Ka nako yeo muleneñi wo, neuli muleneñi omutuna kakufitisisa, opatehile hahulu, ni wa butokwa hahulu, Bibele neipolofitile kale kuli Mulimu ukafetula Ninive kuba matota. (Zefania 2:13) Mulimu naaize kuli: “Ni ku eze sika se si komokisa.” Libaka ki lifi? Ninive neli “munzi wa mali.” (Nahumi 1:1; 3:1, 6) Samu 5:6 ibulela kuli:“Muñaa Bupilo u toile ya sulula mali a mutu.” Sina muleneñi wa Ninive haubonisa bupaki, Mulimu waezanga zabulela.

Satani Diabulosi, yena sila sesituna sa Mulimu ni batu ki yena mutahisi wa mifilifili, ili yo Jesu naamubizize kuli ki “mubulai.” (Joani 8:44) Hape bakeñisa kuli “lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe,” mikwa yahae iboniswa ki mo batu babañata bangela mifilifili, kukopanyeleza cwalo ni lilato leo lifasi linani lona kwa lika za mifilifili zebuhiswanga fama TV. (1 Joani 5:19) Kuli lutabise Mulimu, luswanela kutoya mifilifili ni kulata lika zalata Mulimu. * Kana nto yeo yakonahala?

‘Muñaa Bupilo u toile ya lata situhu.’Samu 11:5.

Kana batu ba mifilifili bakona kucinca?

ZEBABULELA BATU

Mifilifili ki mukwa feela wa ka sipepo, wasakoni kucinca mutu.

ZEIBULELA BIBELE

Ibulela kuli mutuhele ‘mabifi, buhali, bumaswe, ni lipulelo ze maswe.’ Hape ibulela kuli: “Mu tubule butu bwa kale ni likezo za bona, mi mu apale butu bo bunca.” (Makolose 3:8-10) Kana Mulimu ubata kuli lueze lika zelusa koni kueza? Batili. Batu bakona kucinca. * Kamukwaufi?

Muhato wapili ki kufumana zibo yenepahezi ka za Mulimu. (Makolose 3:10) Muta mutu yanani pilu yende aituta ka za mikwa yeminde ya Mubupi waluna, ususuezwanga ki lilato kusutelela ku Mulimu ni kubata kueza lika zemutabisa.—1 Joani 5:3.

Muhato wabubeli uama batu beluketa kuba balikani baluna. Bibele ili: “U si ke wa twaelana ni mutu ya buhali; U ambuke ku zamaya ni mutu ya lunya; U ka swana wa twaela mizamao ya hae, Mi u fumana lilaba le li swasa moya wa hao.”—Liproverbia 22:24, 25.

Muhato wabulaalu uama kuba ni temuho. Mulemuhe kuli zetahisanga luli mifilifili—ki bufokoli bobutuna hahulu bwakupalelwa kuiswala. Batu ba kozo banani maata kufita ba mifilifili. Liproverbia 16:32, ibulela kuli: “Ya sa halifi kapili, u fita sinata kwa maata.”

“Mu tundamene ku pila ka kozo ni batu kaufela.”Maheberu 12:14.

Kana mifilifili ikafela?

ZEBABULELA BATU

Mifilifili ibileteñi kuzwa kwamulaho koo, mi ikazwelapili kubateñi.

ZEIBULELA BIBELE

“Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe haa sa na ku ba teñi . . . Kono ba ba ishuwa ba ka luwa naha, Ba ka ikola kozo ye tuna.” (Samu 37:10, 11) Ka niti, kuli apunyuse batu babaishuwa ni babapila ka kozo, Mulimu ukayundisa batu babalata mifilifili sina mwa naaezelize muleneñi wa kwaikale wa Ninive. Hasamulaho, mifilifili haisana kupalelwisa kozo kubateñi fa lifasi!—Samu 72:7.

“Ba ba ishuwa, . . . ba ka yola saanda sa lifasi.”—Mateu 5:5.

Kacwalo, ye ki yona nako ya kuli lubate kushemubiwa ki Mulimu ka kuba batu babalata kozo. Liñolo la 2 Pitrosi 3:9, libulela kuli: “Jehova . . . u bonisa pilu-telele ku mina kakuli ha tabeli kuli mutu ufi kamba ufi a timezwe kono u tabela kuli batu kaufela ba fite fa ku baka.”

“Ka mikwale ya bona ba ka tula mihuma, ka malumo a bona ba ka tula licekesi.”Isaya 2:4.

^ para. 7 Mulimu naalumelelize Maisilaele bakwaikale kuikenya mwa lindwa ilikuli bakone kusileleza naha yabona. (2 Makolonika 20:15, 17) Nihakulicwalo, muinelo wo neucincize ka nako yeo Mulimu naafelisize tumelelano yahae ni Maisilaele ni kutoma puteho ya Sikreste yesina miseto.

^ para. 11 Lwakona kufumana mitala ya batu babacincize mipilelo yabona mwa litaba zeli: “Bibele Yacincanga Bupilo Bwa Batu,” zefumanehanga mwa Tawala ya Mulibeleli.