Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

ZEEZAHALA MWA LIFASI | ASIA

Litaba Zeama Asia

Litaba Zeama Asia

Mwa Asia ki mona mokunani batu babañata hahulu mwa lifasi. Mwa China ni mwa India kunani palo yetuna hahulu ya batu kuli mane ibato eza licika la palo kaufela ya batu bamwa lifasi. Ki mataata afi ebatalimana niona batu bamwa Asia kwanekula tuto ni silelezo ya bayahi ba naha?

Kuluta Banana Kwa Basileleza

Licaziba ba mulao bamwa naha ya China babulela kuli banana bakona kuba mwalubeta lwakusilafazwa haiba bashemi babona basa baluti za somano inze basali babanyinyani. Mwa lilimo zeene zefelile, baatuli bamwa likuta za China nebatalimile litaba zefita fa 8,000 zeama kusilafazwa kwa banana. Caziba wa mulao wa kwa Beijing Normal University naabulezi kuli banana “ki batu babafokola mi bakona kusilafazwa kabunolo. Kuluta banana kwakona kubatusa kusilelezwa kwa kusilafazwa.”

ZEIBULELA BIBELE: Bashemi bababutali baluta bana babona mobakona kuisileleleza “kwa batu ba ba bulela ka lunya.”—Liproverbia 2:1, 10-12.

Palo ya mafu ahasamulaho waliñungwa lelituna

Kakuya ka patisiso yeñwi, palo ya basizana bane bashwile hasamulaho wa liñungwa lelituna lenelibile teñi mwa naha ya Philippines neibile yetuna hahulu-hulu kufita palo yabane bashwile ka nako ya liñungwa. Mwendi mabaka anaatahisize cwalo akopanyeleza kutokwa misebezi konekubile teñi hamulaho wa liñungwa, lisinyehelo zakuyaha sinca miyaho, ni mo masheleñi naa itusisezwa kwakutusa basizana babanyinyani, kwakuleka lico, ni kwa likalafo.

ZEIBULELA BIBELE: ‘U ikabele buhobe bwa hao ni ya lapile, ni kuli mubotana ya icambaelelela u mu tise mwa ndu ya hao, ha u bona ya lobala situtu, u mu tubulele kubo.’—Isaya 58:7.

Butaata bwakuipulaya kwa batu basebahulile mwa South Korea

Mwa silimo sa 2011, buñata bwa palo ya batu bane baipulaile mwa naha ya South Korea neliba lilimo ze 65 kamba kufitelela. Babatisisi babulela kuli butaata bo, butahiswa ki mukwa wakusa babalela hande batu basebahulile ni butaata bwa sifumu—mi ibato ba licika la batu base bahulile mwa naha ya South Korea bapila mwa bubotana. Ki batu feela basikai mwa naha ya South Korea babanahana kuli bana baswanela kubabalela bashemi babona babanze basupala.

ZEIBULELA BIBELE: “Kuteka ndataho ni maho; ki yona taelo ya pili ye na ni sepiso.”—Maefese 6:2.