Přejít k článku

Přejít na obsah

O rodinném životě

O rodinném životě

 Co Ježíš učil

O rodinném životě

Jaký názor na manželství vede ke šťastnému rodinnému životu?

Manželství je posvátným poutem. Když se farizeové Ježíše ptali, zda je dovoleno se rozvést, odpověděl: „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje. . . . Každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva, a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ (Matouš 19:4–6, 9) Pokud se manžel i manželka řídí touto Ježíšovou radou a jsou si věrní, všichni členové rodiny jsou šťastní a mají pocit jistoty.

Proč je základem šťastné rodiny láska k Bohu?

Ježíš řekl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.“ A které je druhé největší? Ježíš řekl: „Budeš milovat svého bližního [včetně svých nejbližších — své rodiny] jako sám sebe.“ (Matouš 22:37–39) Klíčem ke štěstí v rodině je tedy dobrý vztah k Bohu. Proč? Protože láska k Bohu nás podněcuje, abychom milovali jeden druhého.

 Jak může manžel přispívat ke štěstí své manželky a jak může ona přispívat k jeho štěstí?

Manžel přispívá ke štěstí své manželky tím, že se řídí Ježíšovým příkladem. Své obrazné manželce, sboru, projevoval Ježíš obětavou lásku. (Efezanům 5:25) Řekl: „Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil.“ (Matouš 20:28) Ke svým nejbližším se nikdy nechoval diktátorsky nebo drsně, ale vždycky tak, aby se s ním cítili dobře. (Matouš 11:28) Manžel by tedy měl uplatňovat svou autoritu laskavě, což bude ku prospěchu celé rodiny.

Z Ježíšova příkladu mohou mít užitek i manželky. „Hlavou Krista je . . . Bůh,“ říká Bible. Je v ní také napsáno, že „hlavou ženy je zase muž“. (1. Korinťanům 11:3) Ježíš se nikdy nedomníval, že podřizovat se Bohu je pod jeho úroveň. Ke svému Otci měl hlubokou úctu. Řekl: „Vždy dělám to, co se mu líbí.“ (Jan 8:29) Manželka, která uznává, že manžel je její hlavou, a podřizuje se mu z lásky a úcty k Bohu, může velmi přispět k tomu, že rodina bude šťastná.

Jak mohou rodiče napodobovat Ježíšův přístup k dětem?

Ježíš s dětmi trávil čas a zajímal se o to, co si myslí a co pociťují. Bible říká: „Ježíš . . . k sobě děťátka zavolal a řekl: ‚Ať ke mně malé děti přicházejí.‘“ (Lukáš 18:15, 16) Jednou lidé kritizovali nějaké chlapce, kteří mluvili o své víře v Ježíše. On však ty chlapce pochválil a lidem řekl: „Nikdy jste nečetli: ‚Z úst nemluvňat a kojenců jsi opatřil chválu‘?“ (Matouš 21:15, 16)

Jaké poučení si od Ježíše mohou vzít děti?

Dětem dal Ježíš vynikající příklad v tom, že se zajímal o duchovní věci. „Když mu bylo dvanáct let,“ našli ho „v chrámu, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich“. K čemu to vedlo? „Všichni ti, kdo mu naslouchali, zůstávali ohromeni jeho porozuměním a jeho odpověďmi.“ (Lukáš 2:42, 46, 47) Přestože měl Ježíš velké poznání, nebyl povýšený. Měl úctu ke svým rodičům. Bible říká: „Dále jim byl podřízen.“ (Lukáš 2:51)

Více informací najdete ve 14. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? *

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Vydali svědkové Jehovovi.