Přejít k článku

Přejít na obsah

Praktické rady pro rodinný život

Když jeden z partnerů potřebuje zvláštní péči

Když jeden z partnerů potřebuje zvláštní péči

Od té doby, co se zjistilo, že mám chronický únavový syndrom, musí můj manžel vydělávat sám. O naší finanční situaci se mnou ale nikdy nemluví. Proč mě nechává v nejistotě? Zřejmě na tom jsme špatně a on ví, že bych se zděsila, kdybych se to dozvěděla. (Nancy) *

V MANŽELSTVÍ mohou vznikat náročné situace, ale když jeden z partnerů chronicky onemocní a druhý je zdravý, problémy se mohou násobit. * Pečujete o nemocného manželského partnera? Pokud ano, možná si říkáte: Jak to budu zvládat, když se zdraví mého partnera ještě zhorší? Jak dlouho o něj budu moci pečovat a přitom vařit, prát a chodit do práce? Proč si vyčítám, že nemoc postihla jeho a ne mě?

Pokud jste tím nemocným partnerem vy, možná se ptáte: Jak můžu mít sebeúctu, když nedokážu plnit svoje povinnosti? Nejsem svému manželskému partnerovi na obtíž? Můžeme být ještě vůbec jako manželé šťastní?

Je smutné, že pod zátěží, kterou způsobuje chronická nemoc, se některá manželství rozpadla. To však neznamená, že je k zániku odsouzeno i vaše manželství.

Mnohé dvojice jsou spolu dál, a dokonce jsou šťastné, i když se potýkají s chronickou nemocí. Příkladem toho jsou Jošiaki a Kazuko. Jošiaki měl úraz páteře a od té doby nedokáže bez pomoci udělat ani sebemenší pohyb. Kazuko říká: „Manžel potřebuje pomoc úplně se vším. Péče o něj je fyzicky náročná, a tak mě bolí krk, ramena a ruce. Proto se ambulantně léčím na ortopedické klinice. Často mám pocit, že pečovat o něj je nad moje síly.“ Přesto však říká: „Pouto mezi námi se posílilo.“

Co je tedy za takových okolností klíčem ke štěstí? Ti, kdo si v manželství uchovávají zdravou míru spokojenosti a radosti, nepovažují nemoc svého partnera za ránu, která postihla pouze jeho, ale oba. Pokud jeden z manželů onemocní, zasáhne to oba, i když každého jinak. Toto úzké pouto mezi manželem a manželkou je popsáno v 1. Mojžíšově 2:24: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ Je-li tedy jeden z partnerů dlouhodobě nemocný, je důležité, aby se manžel a manželka snažili tuto náročnou situaci zvládnout společně.

Dále, z průzkumu vyplývá, že manžel a manželka, kteří navzdory chronické nemoci mají mezi sebou blízký vztah, se dokážou se svojí situací smířit a najdou účinné způsoby, jak s ní žít. Mnohé z toho, co jim pomáhá jejich situaci zvládat, odpovídá nadčasovým radám obsaženým v Bibli. Přemýšlejte o následujících třech doporučeních.

Mějte jeden ke druhému ohled

„Dva jsou lepší než jeden,“ uvádí Kazatel 4:9. Proč? Desátý verš to vysvětluje: „Kdyby snad jeden z nich upadl, druhý může svého společníka pozvednout.“ ‚Pozvedáte svého společníka‘ tím, že mu dáváte najevo ocenění?

Hledáte způsoby, jak si navzájem prakticky pomáhat? Jong, jehož manželka je částečně ochrnutá, říká: „Snažím se pamatovat na svou manželku při všem. Když mám žízeň, napadne mě, že ona může mít žízeň také. Když chci jít ven a pokochat se nádhernou krajinou, zeptám se jí, jestli by nechtěla jít se mnou. Bolest i celou naši situaci snášíme společně.“

Jste-li naopak v roli toho, kdo péči přijímá, je něco, co byste pro sebe mohli dělat sami, aniž byste ohrozili své zdraví? Pokud ano, může to posílit vaši sebeúctu a přispět k tomu, že váš manželský partner bude schopen pečovat o vás i nadále.

Nedomnívejte se, že víte nejlépe, jak projevovat ohled svému partnerovi. Co kdybyste se ho na to zeptali? Nancy, o které byla zmínka v úvodu, nakonec svému manželovi řekla, jak to na ni působí, když neví o jejich finanční situaci. Manžel se nyní snaží více s ní o tom mluvit.

VYZKOUŠEJTE: Sepište si, co by váš partner mohl udělat pro to, aby vaše současná situace byla snazší, a on ať udělá totéž. Pak si seznamy vyměňte. Každý z vás by si měl vybrat jeden nebo dva návrhy, které může uplatnit.

Vytvořte si vyrovnaný časový plán

„Pro všechno je ustanovený čas,“ napsal moudrý král Šalomoun. (Kazatel 3:1) Zachovat si vyrovnaný časový plán se však může zdát nerealistické, protože chronická nemoc může činnost rodiny narušovat. Co byste mohli udělat pro to, abyste si alespoň do určité míry zachovali vyrovnanost?

Snad byste si spolu mohli od vážných zdravotních záležitostí pravidelně odpočinout. Můžete se pořád ještě věnovat něčemu z toho, co jste rádi společně dělali předtím, než vás zasáhla nemoc? A pokud ne, s čím novým byste mohli začít? Mohlo by to být něco jednoduchého, například že budete jeden druhému číst, nebo něco náročnějšího, například že se budete učit nový jazyk. Budete-li se společně věnovat něčemu, v čem vám nemoc nebrání, vaše pouto se posílí a budete šťastnější.

Mohli byste mít nějaké společné zájmy, které by vám pomohly k vyrovnanosti?

K zachování vyrovnanosti může pomoci také společnost druhých. Bible v Příslovích 18:1 uvádí: „Ten, kdo se odlučuje, bude hledat svou vlastní sobeckou touhu; vybuchne proti vší praktické moudrosti.“ Povšimli jste si, že podle tohoto verše může izolace negativně ovlivňovat mysl? Být pravidelně ve společnosti druhých může naopak vašeho ducha pozvednout a pomoci vám znovu získat nadhled. Co kdybyste projevili iniciativu a pozvali někoho na návštěvu?

Zachovat si vyrovnanost je někdy těžké pro toho z partnerů, který péči poskytuje. Někteří si na sebe berou příliš mnoho práce, pomalu se vyčerpají a ohrozí tak i svoje zdraví. Nakonec se může stát, že se o svého milovaného manželského partnera nebudou schopni starat. Pokud tedy pečujete o chronicky nemocného partnera, nezanedbávejte své vlastní potřeby. Pravidelně si pro sebe vyhraďte čas, abyste si odpočinuli a obnovili své síly. * Někomu pomáhá, když si o tom, co ho tíží, čas od času popovídá s důvěrným přítelem stejného pohlaví.

VYZKOUŠEJTE: Napište si seznam překážek, s nimiž se setkáváte při péči o svého manželského partnera. Pak si sepište kroky, které byste mohli podniknout, abyste tyto překážky překonali nebo se s nimi účinněji vyrovnávali. Příliš je neanalyzujte, ale spíše si položte otázku: Co je nejjednodušší způsob, jak tu situaci zlepšit?

Snažte se zachovat si optimismus

Bible vybízí: „Neříkej: ‚Proč se stalo, že se dřívější dny prokázaly být lepší než tyto?‘“ (Kazatel 7:10) Nezabývejte se tedy tím, co mohlo být a není. Pamatujte na to, že v tomto světě nikdo nemůže být úplně šťastný. Důležité je se svou situací se smířit a využít ji co nejlépe.

Jak se to vám a vašemu partnerovi může podařit? Povídejte si o tom, jaká společně zažíváte požehnání. Mějte radost i ze sebemenšího zlepšení zdravotního stavu. Přemýšlejte o věcech, na které se můžete těšit, a společně si dávejte dosažitelné cíle.

Tyto rady uplatnili manželé Šodži a Akiko a přineslo to dobré výsledky. Když se zjistilo, že Akiko má fibromyalgii, museli skončit se zvláštním pověřením, které měli jako celodobí křesťanští služebníci. Byli z toho zklamaní? Přirozeně ano. Těm, kdo jsou v podobné situaci, však Šodži radí: „Snažte se nemyslet na to, co už dělat nemůžete, protože by vás to jen skličovalo. Neztrácejte optimismus. I když máte oba naději, že se jednou váš život vrátí do normálních kolejí, soustřeďte se na to, jaký je váš život nyní. Pro mě to znamená věnovat pozornost manželce a pomáhat jí.“ Pokud váš manželský partner potřebuje zvláštní péči, mohou takové praktické rady pomoci i vám.

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.

^ 4. odst. Tento článek rozebírá situace, kdy jeden z manželů trpí dlouhodobou tělesnou nemocí. Avšak uvedené myšlenky mohou pomoci také těm dvojicím, které se vyrovnávají se zdravotním problémem v důsledku úrazu nebo s nějakou duševní nemocí, například s depresí.

^ 20. odst. Možná, že ve vaší situaci bude rozumné zamyslet se nad tím, zda by vám alespoň na několik hodin denně nemohl pomoci někdo s potřebnou kvalifikací nebo někdo z firmy, která poskytuje pečovatelské služby.

K ZAMYŠLENÍ

Co v naší současné situaci potřebujeme s mým manželským partnerem dělat především?

  • více mluvit o nemoci

  • méně mluvit o nemoci

  • nedělat si takové starosti

  • projevovat jeden druhému větší ohled

  • mít společné zájmy, kterým nemoc nebrání

  • trávit více času s druhými

  • mít společné cíle