Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak lidé přišli o ráj

Jak lidé přišli o ráj

 Pro naše mladé čtenáře

Jak lidé přišli o ráj

V tichém prostředí uvažuj o následujících otázkách. Až si budeš číst uvedené biblické pasáže, představ si, že jsi součástí děje. Představuj si tu scénu. Naslouchej hlasům postav. A vžij se do jejich pocitů.

PŘEDSTAV SI TU SITUACI. (PŘEČTI SI 1. MOJŽÍŠOVU 3:1–24.)

Co myslíš, jaká asi byla Evina první reakce, když si s ní had začal povídat?

․․․․․

Když vezmeš v úvahu, že Adam a Eva zhřešili úmyslně, jak se asi cítili, vzhledem k tomu, co je napsáno ve verších 7–10?

․․․․․

Jak si na základě veršů 22–24 představuješ vyhnání Adama a Evy ze zahrady Eden?

․․․․․

PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

Jak ke špatnému rozhodnutí Evy přispělo to, že se na ovoce dívala? (Přečti si znovu verš 6.)

․․․․․

Proč ovoce bylo pro Evu „něčím toužebným“? (Přečti si znovu verše 4, 5.)

․․․․․

Co asi Adama podnítilo k tomu, aby se k Evě přidal a také zhřešil? (Přečti si znovu verš 6.)

․․․․․

Jak hřích nepříznivě ovlivnil vztah mezi muži a ženami dalších generací? (Přečti si znovu verš 16.)

․․․․․

Z čeho je vidět, že vztah mezi Adamem a Evou se následkem hříchu zhoršil? (Přečti si znovu verš 12.)

․․․․․

Jaké řešení Jehova ihned předložil, aby se jeho záměr splnil? (Přečti si znovu verš 15.)

․․․․․

CO CHCEŠ UPLATNIT? NAPIŠ, CO SI CHCEŠ ZAPAMATOVAT . . .

O tom, jak nebezpečný je postoj nezávislosti.

․․․․․

O tom, jak oči mohou podněcovat k nesprávným touhám.

․․․․․

O tom, že je nesmyslné vinu za své chyby svalovat na druhé.

․․․․․

CO JE PRO TEBE NA TÉTO ZPRÁVĚ NEJPOUČNĚJŠÍ A PROČ?

․․․․․