Přejít k článku

Přejít na obsah

Jeden mýtus vede k druhému

Jeden mýtus vede k druhému

„DÁVEJTE pozor,“ napsal apoštol Pavel křesťanům, kteří žili v druhé polovině 1. století n. l. Před čím je varoval? „Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice.“ (Kolosanům 2:8)

Přes toto Pavlovo varování začali od poloviny 2. století n. l. někteří křesťané vysvětlovat své náboženské názory pomocí pojmů, jež převzali od starověkých filozofů. Proč? Přáli si získat uznání vzdělaných lidí v Římské říši a tak získat více konvertitů.

Jedním z nejznámějších křesťanů z tohoto období je Justin Mučedník. Věřil, že Boží Mluvčí působil na řecké filozofy dlouho před tím, než přišel na zem jako Ježíš. Justin a podobně smýšlející učitelé zastávali názor, že filozofie a mytologie jsou pro křesťanství přínosem, díky němuž tato forma náboženství uspokojuje potřeby všech lidí.

Křesťanství v té podobě, jakou mu dal Justin Mučedník, získávalo konvertity velmi úspěšně. Přijetí jednoho mýtu však vedlo k vytvoření dalších a tak vzniklo učení, které se nyní všeobecně považuje za křesťanské. Tyto mýty odhalíte, když dále uvedené citace z naučných publikací porovnáte s tím, co skutečně učí Bible.