Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova nám dává na vybranou

Jehova nám dává na vybranou

 Poznejte Boží přitažlivou osobnost

Jehova nám dává na vybranou

5. Mojžíšova 30:11–20

„ČASTO jsem měla bezdůvodný strach z toho, že Jehovovi nezůstanu věrná.“ To řekla jedna křesťanka, která si na základě negativních zážitků z dětství myslela, že v jejím životě musí vždycky všechno dopadnout špatně. Jak je to ale doopravdy? Jsme skutečně bezmocnými oběťmi svých životních okolností? Ne. Jehova Bůh nám dal dar svobodné vůle, takže můžeme sami rozhodovat o tom, jak budeme žít. Jehova si přeje, abychom se rozhodovali správně, a proto ve svém Slově, Bibli, říká, co nám k tomu pomůže. Přemýšlejme o slovech Mojžíše, která jsou zapsána v 5. Mojžíšově ve 30. kapitole.

Je těžké zjistit, co od nás Bůh chce, a jednat podle toho? * Mojžíš napsal: „Toto přikázání, které ti dnes přikazuji, není . . . pro tebe příliš obtížné ani není daleko.“ (verš 11) Jehova od nás nežádá nemožné. Jeho požadavky jsou rozumné a je v našich silách je dodržovat. Navíc se postaral o to, abychom je mohli poznat. Jestliže chceme zjistit, co od nás Bůh očekává, nemusíme vystoupit ‚do nebes‘ nebo cestovat ‚na druhou stranu moře‘. (verše 12, 13) To, jak bychom měli žít, je jasně vysvětleno v Bibli. (Micheáš 6:8)

K tomu, abychom ho poslouchali, nás však Jehova nenutí. Mojžíš řekl: „Já ti dnes předkládám život a dobré, a smrt a špatné.“ (verš 15) Můžeme si svobodně zvolit mezi životem a smrtí, mezi dobrým a špatným. Můžeme se rozhodnout, že Boha budeme uctívat a poslouchat, a on nás na základě toho odmění. Nebo se můžeme rozhodnout, že ho poslouchat nebudeme, a pak poneseme následky. V každém případě to bude naše volba. (verše 16–18; Galaťanům 6:7, 8)

Záleží Jehovovi na tom, jak se rozhodneme? Samozřejmě, že ano. Mojžíš byl Bohem inspirován, aby řekl: „Vyvolíš si život.“ (verš 19) Jak si můžeme vyvolit život? Mojžíš vysvětlil: „Tím, že budeš milovat Jehovu, svého Boha, tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš.“ (verš 20) Jestliže si Jehovu zamilujeme, budeme ho chtít poslouchat a za všech okolností se ho věrně držet. Tak si zvolíme život — to znamená ten nejlepší způsob života nyní, a navíc vyhlídku na věčný život v blížícím se Božím novém světě. (2. Petra 3:11–13; 1. Jana 5:3)

Z Mojžíšových slov se dozvídáme povzbuzující pravdu — bez ohledu na to, co nás v tomto ničemném světě potkalo, nejsme bezmocnými oběťmi ani nejsme odsouzeni k tomu, aby v našem životě vždycky všechno dopadlo špatně. Jehova nám projevil úctu tím, že nám dal svobodnou vůli. Můžeme se tedy rozhodnout, že ho budeme milovat, poslouchat a že mu zůstaneme věrní. Pokud se tak rozhodneme, Jehova našemu úsilí bude žehnat.

Skutečnost, že se můžeme svobodně rozhodnout milovat Jehovu a sloužit mu, přinesla útěchu ženě, kterou jsme citovali na začátku. Říká: „Opravdu Jehovu miluji. Byly chvíle, kdy jsem zapomněla na to, že tím nejdůležitějším je moje láska k Jehovovi. Díky své lásce mu tedy mohu zůstat věrná.“ S Jehovovou pomocí se to může podařit i vám.

[Poznámka pod čarou]