Micheáš 6:1–16

  • Bůh vede soudní spor s Izraelem (1–5)

  • Co Jehova očekává? (6–8)

    • Právo, věrnost, pokora (8)

  • Trest za hříchy Izraele (9–16)

6  Slyšte prosím, co říká Jehova. Vstaň, předlož svůj soudní spor horáma ať pahorky slyší tvůj hlas.+   Slyšte, hory, Jehovův soudní spor,vy pevné základy země.+ Vždyť Jehova vede spor se svým lidem,bude se soudit s Izraelem.+   „Můj lide, co jsem ti udělal? Čím jsem tě unavil?+ Svědči proti mně.   Vždyť jsem tě vyvedl z Egypta,+vyplatil jsem tě z otroctví.+ Poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Miriam.+   Můj lide, vzpomeň si prosím, co plánoval moabský král Balak+a co mu odpověděl Beorův syn Balám.+ Vzpomeň si, co se dělo od Šittimu+ po Gilgal,+aby sis uvědomil, že Jehova jedná správně.“   S čím předstoupím před Jehovu? S čím se pokloním Bohu ve výšinách? Mám před něj předstoupit se zápalnými oběťmi,s ročními telaty?+   Potěší Jehovu tisíce beranů,desetitisíce potoků oleje?+ Mám dát za své provinění svého prvorozeného syna,vlastní dítě za svůj hřích?+   Pověděl ti, člověče, co je dobré. A co od tebe Jehova očekává?* Jen to, abys jednal podle práva,*+ miloval věrnost*+a pokorně*+ chodil se svým Bohem.+   Jehovův hlas volá k městu (moudří lidé se budou bát tvého jména): Věnujte pozornost trestu* a tomu, kdo ho stanovil.+ 10  Má ještě ničema ve svém domě poklady získané ničemnými skutkya to odporné ošizené efa?* 11  Můžu být čistý,* když mám nepoctivé váhya váček falešných kamenných závaží?+ 12  Boháči v tom městě neustále páchají násilía jeho obyvatelé jsou lháři,+v ústech mají podvodný jazyk.+ 13  „Proto tě udeřím a zraním,+zničím tě za tvoje hříchy. 14  Budeš jíst, ale nenasytíš se,tvůj žaludek zůstane prázdný.+ Co si dáš stranou, neodneseš do bezpečí,a co do bezpečí odneseš, to vydám meči. 15  Budeš sít, ale nebudeš sklízet. Budeš lisovat* olivy, ale olejem se nenatřeš. Budeš lisovat hrozny, ale víno pít nebudeš.+ 16  Dodržuješ totiž Omriho příkazy a všechny zvyky Achabova domu+a řídíš se jejich radami. Proto způsobím, že se kvůli tobě lidé zděsía obyvatelé toho města se stanou terčem posměchu.*+ Národy tebou budou pohrdat.“+

Poznámky

Nebo „žádá zpět“.
Nebo „byl spravedlivý, nestranný“.
Nebo „byl laskavý a věrný ve své lásce“, dosl. „miloval věrnou lásku“.
Nebo „skromně“.
Dosl. „prutu“.
Nebo „nevinný“.
Dosl. „šlapat“.
Dosl. „něčím, nad čím se hvízdne“.