2. Petra 3:1–18

  • Posměvači přehlíží přicházející zničení (1–7)

  • Jehova neotálí (8–10)

  • Přemýšlejte, jakými lidmi byste měli být (11–16)

    • Nová nebesa a nová země (13)

  • Dávejte si pozor, abyste nebyli oklamáni (17, 18)

3  Milovaní, je to už druhý dopis, který vám píšu. Stejně jako v tom prvním připomínkami+ burcuji vaši schopnost jasně přemýšlet,  abyste si pamatovali výroky, které dříve pronesli* svatí proroci, a přikázání Pána a Zachránce předané prostřednictvím vašich apoštolů.  Především mějte na paměti, že v posledních dnech přijdou posměvači se svým posměchem. Budou se řídit svými touhami+  a říkat: „Kde je ta jeho slibovaná přítomnost?+ Vždyť od té doby, kdy zemřeli* naši předkové, všechno zůstává přesně tak, jak to bylo od počátku stvoření.“+  Záměrně přehlížejí to, že v dávné době existovala nebesa a země, která Božím slovem pevně vystupovala z vody a uprostřed vody,+  a že těmito prostředky byl tehdejší svět zničen, když ho zatopila voda.+  Stejným slovem jsou ale současná nebesa a země vyhrazeny pro oheň a zachovávány pro den soudu a zničení bezbožných lidí.+  Nezapomínejte však na to, milovaní, že jeden den je u Jehovy* jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.+  Jehova* neotálí se splněním svého slibu,+ jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.+ 10  Jehovův* den+ přijde jako zloděj.+ Nebesa v něm s hukotem* pominou,+ rozžhavené prvky se rozplynou a země i díla na ní budou odhaleny.+ 11  Protože se to všechno má takhle rozplynout, přemýšlejte, jakými lidmi byste měli být! Vaše chování by mělo být svaté a svými skutky byste měli projevovat oddanost Bohu, 12  když očekáváte a stále máte na mysli* Jehovův* den,*+ ve kterém nebesa zaniknou+ v plamenech a prvky se žárem roztaví. 13  Podle jeho slibu ale očekáváme nová nebesa a novou zemi,+ ve kterých bude přebývat spravedlnost.*+ 14  Když tedy, milovaní, očekáváte tyto věci, dělejte všechno pro to, aby vás Bůh nakonec posoudil jako neposkvrněné, bez vady a v pokoji.+ 15  A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to psal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, kterou dostal.+ 16  Mluvil o tom ve všech svých dopisech. Některé věci jsou v nich ale těžko srozumitelné a neznalí* a nestálí lidé je ke své vlastní zkáze překrucují, stejně jako ostatní části Písma. 17  Milovaní, když to tedy předem víte, dávejte si pozor, aby vás tito zkažení lidé neoklamali svými bludy a abyste neztratili svou pevnost.*+ 18  Ale přijímejte stále víc nezasloužené laskavosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu patří sláva teď i do dne věčnosti. Amen.

Poznámky

Nebo „věci, které předpověděli“.
Dosl. „usnuli“.
Nebo „se svištěním“.
Nebo „nadšeně toužíte po“, dosl. „urychlujete“.
Dosl. „přítomnost ... dne“.
Nebo „ve kterých budou všichni jednat správně“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „nepoučení“.
Nebo „stabilitu“.