Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Proč se Bible v souvislosti s uctíváním falešného boha Baala zmiňuje o sexuálních orgiích?

Kananejské božstvo zvané Baal bylo především bohem plodnosti. Jeho ctitelé věřili, že právě jemu vděčí za úrodnost polí a plodnost dobytka. Kniha Manners and Customs in the Bible (Obyčeje a zvyky popsané v Bibli) tedy uvádí, že „sexuální aktivita provozovaná v místních svatyních měla sloužit k zajištění dobré úrody. Jejím účelem totiž bylo podnítit Baala, boha bouře, a jeho manželku Ašeru k božskému spojení, které mělo přinést bohatou sklizeň a zaručit plodnost stád.“

Kananejci se domnívali, že Baal se vždy v období sucha uchyluje do hlubin země, protože je přemožen Motem, bohem smrti a vyprahlosti. Začátek období dešťů, doprovázený bujným růstem vegetace a obnovou životní síly v přírodě, byl pak považován za doklad toho, že se Baal vrátil k moci. Kananejci toto období oslavovali sexuálními orgiemi. To vysvětluje, proč Izraelité, kteří se přimkli k Baalovi z Peoru, měli „nemravný poměr s moabskými dcerami“. (4. Mojžíšova 25:1–3)

Co měl Ježíš na mysli, když prohlásil, že se znalci Zákona a farizeové podobají „obíleným hrobům“?

Ježíš označil znalce Zákona a farizey za pokrytce a řekl jim: „Podobáte [se] obíleným hrobům, které se navenek jeví vskutku krásnými, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nečistoty všeho druhu.“ (Matouš 23:27) Židé měli ve zvyku bílit hroby vápenným mlékem neboli pačokem, aby byly dobře viditelné. Dělali to vždy na konci období dešťů, 15. adaru, měsíc před svátkem Pasach. Deště totiž vápno obvykle smyly.

Podle díla The Jewish Encyclopedia mělo označování hrobů chránit před znečištěním „mnohé poutníky, kteří cestovali na svátek Pasach“. Zákon zapsaný ve 4. Mojžíšově 19:16 totiž stanovil, že kdokoli se dotkne mrtvého těla, lidské kosti nebo pohřebního místa, bude sedm dnů nečistý. Pokud se Izraelita z obřadního hlediska znečistil, nemohl se pod trestem smrti podílet na svatém uctívání. (3. Mojžíšova 15:31) Ježíš zmíněné přirovnání použil jen několik dnů před Pasachem — jeho posluchači tedy měli každoroční bílení hrobů nepochybně v živé paměti. Chtěl tím říct, že jeho náboženští odpůrci nejsou takoví, jací se jeví navenek, a že kontakt s nimi člověka duchovně poskvrňuje.

[Obrázek na straně 15]

Vápencová stéla, na které je Baal vyobrazen s bleskem (14.–13. stol. př. n. l.)

[Podpisek]

Musée du Louvre, Paris