Přejít k článku

Přejít na obsah

Dobrá zpráva v 500 jazycích

Dobrá zpráva v 500 jazycích

 Dobrá zpráva v 500 jazycích

UPROSTŘED občanské války ve Rwandě musela malá skupina překladatelů narychlo opustit svůj domov a zanechat tam skoro všechen majetek. Co si však stačili vzít s sebou do uprchlického tábora, byly přenosné počítače. Proč si je brali? Aby mohli pokračovat v překládání biblických publikací do rwandštiny.

Mladá žena v jihovýchodní Asii dlouho do noci píše na počítači, zápasí s únavou, horkem a opakovanými výpadky proudu, které přerušují její práci na překladu. Jaký cíl má před očima? Chce, aby publikace byla včas odeslána do tiskárny.

Tito překladatelé patří k asi 2 300 dobrovolníků, kteří pracují na více než 190 místech na světě. Je jim od 20 do téměř 90 let a neúnavně nasazují své síly, aby lidé mohli dostat útěchu z Bible v 500 jazycích. (Zjevení 7:9)

Překládání pro mnohojazyčnou populaci

Překladatelské dílo svědků Jehovových se v posledních letech rozrostlo v nebývalé míře. Například v roce 1985 vycházela Strážná věž současně ve 23 jazycích, což bylo na tu dobu něco pozoruhodného. Dnes je Strážná věž dostupná ve 176 jazycích a všechna tato vydání vycházejí současně, takže čtenáři po celém světě mohou ve stejnou dobu studovat stejnou látku.

Strážná věž je asi v 50 jazycích jediným časopisem, který vychází pravidelně. Proč to tak je? Komerční společnosti nemají zájem tisknout publikace v jazyce místních obyvatel. Avšak díky tomu, že svědkové Jehovovi na celém světě štědře přispívají na kazatelské dílo, mohou být prostředky rozdělovány tak, aby Boží Slovo a biblické publikace byly dostupné, kdekoli je to potřeba. (2. Korinťanům 8:14)

Když se lidé dozvídají dobrou zprávu ve svém jazyce, velmi si toho váží. Například nedávno začala být vydávána biblická literatura v jazyce mískito, kterým mluví asi 200 000 lidí v Nikaragui. Jedna žena požádala o publikaci Moje kniha biblických příběhů * v tomto jazyce. Když jí byla kniha doručena, byl u toho místní pastor. Jakmile tu krásnou knihu uviděl, chtěl ji pro sebe. Žena mu ji odmítla dát, přestože za ni nabízel 20 kilogramů kávových zrn.

 V posledním desetiletí se biblické publikace překládají také asi do 15 domorodých jazyků, kterými se mluví v Mexiku, včetně mayštiny a jazyků nahuatl a tzotzil. Počet sborů používajících znakový jazyk a domorodé jazyky stoupl v této zemi za necelých deset let ze 72 na více než 1 200. Svědkové Jehovovi zasévají biblickou pravdu do srdcí lidí, ale nechávají na Bohu, aby způsobil, že semena pravdy vyklíčí. (1. Korinťanům 3:5–7)

Moderní překlad Bible v 80 jazycích

V posledních letech svědkové Jehovovi vyvinuli velké úsilí, aby překládali Bibli, takže nyní je Svaté Písmo — Překlad nového světa dostupné, celé nebo jeho část, v 80 jazycích. Jaká je odezva? O Bibli ve čwanštině jeden jihoafrický svědek řekl: „Je to nádherný nástroj. Pomůže mi, abych si Božího Slova ještě více vážil. Je to čtivý a pěkný překlad.“ Jeden muž z Mosambiku, který dostal Bibli v jazyce tsonga, napsal: „Měli jsme sice biblické publikace, ale bez Bible to bylo jako hromy a blesky bez deště. Když byl vydán Překlad nového světa v jazyce tsonga, déšť se konečně spustil.“

Ti, kdo překládají a rozšiřují dobrou zprávu obsaženou v Bibli, splňují pozoruhodným způsobem jedno starověké proroctví. Vyslovil ho sám Ježíš, když řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

[Poznámka pod čarou]

^ 8. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

[Graf na straně 25]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA

Dostupný celý nebo jeho část

1950 1*

1970 7*

1990 13*

2000 36*

2010 80*

JINÉ PUBLIKACE

1950 88*

1960 125*

1970 165*

1980 190*

1990 200*

2010 500*

*POČET JAZYKŮ

[Obrázky na straně 24 a 25]

Přibližně 2 300 dobrovolníků překládá biblickou literaturu celkem do 500 jazyků

BENIN

SLOVINSKO

ETIOPIE

BRITÁNIE