Přejít k článku

Přejít na obsah

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Odpovídá Bůh na všechny modlitby?

KOMU MYSLÍTE, ŽE BŮH ODPOVÍDÁ NA MODLITBY?

  • Každému

  • Jenom někomu

  • Nikomu

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Jehova je blízko všech, . . . kdo ho vzývají v pravdě.“ (Žalm 145:18, poznámka pod čarou)

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME?

  • Bůh nevyslýchá modlitby těch, kdo ho nechtějí poslouchat. (Izajáš 1:15) Přesto je vybízí: „Urovnejme záležitosti mezi sebou.“ Můžou to udělat tak, že změní svůj způsob života. (Izajáš 1:18)

  • Aby Bůh naše modlitby vyslyšel, musí být v souladu s jeho požadavky zapsanými v Bibli. (1. Jana 5:14)

Musíme při modlitbě zaujmout konkrétní pozici?

NĚKTEŘÍ LIDÉ SI MYSLÍ, že se musí modlit na kolenou, se skloněnou hlavou nebo se sepjatýma rukama. Co si o tom myslíte vy?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh vyslyšel modlitby těch, kdo seděli, stáli, leželi tváří k zemi nebo klečeli. (1. Paralipomenon 17:16; 2. Paralipomenon 30:27; Ezra 10:1; Skutky 9:40) Nevyžaduje tedy, abychom při modlitbě zaujali nějakou konkrétní pozici.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME?