Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | NAHLÉDNĚTE DO DUCHOVNÍ ŘÍŠE

Duchovní říše – dá se o ní něco zjistit?

Duchovní říše – dá se o ní něco zjistit?

Přemýšleli jste někdy, jak vypadá duchovní říše a kdo v ní žije? Pokud ano, nejste sami. Lidé na celém světě o tom spekulují už celá tisíciletí. Někteří si myslí, že duchovní říši obývají naši předkové, které je potřeba uctívat. Jiní si představují místo věčné blaženosti, kde žijí andělé a dobří lidé, kteří zemřeli. A ještě jiní věří, že duchovní říše je domovem stovek milionů bohů.

Mnoho lidí říká, že o duchovní říši se nic zjistit nedá, protože odtamtud nikdy nikdo nepřišel. Tak to ale není. V duchovní říši neboli v nebi žil před svým příchodem na zem Ježíš Kristus. Řekl to naprosto otevřeně náboženským vůdcům v 1. století: „Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.“ Ježíš měl tedy informace z první ruky. Proto mohl svým apoštolům říct: „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ (Jan 6:38, Bible21; 14:2)

Když Ježíš mluvil o svém Otci, myslel tím Boha, který se jmenuje Jehova. Jeho „dům“ je v nebi. (Žalm 83:18) Nikdo tedy nemůže popsat neviditelný duchovní svět líp než Bůh Jehova a Ježíš Kristus. O tomto světě se můžeme hodně dozvědět z úžasných vidění, která dali svým věrným služebníkům.

Některá tato vidění popsaná v Bibli rozebírá následující článek. Až si o nich budete číst, nezapomeňte, že duchovní říše není hmotná. Nejsou tam věci, kterých se můžeme dotknout nebo je vidět. Proto nám Bůh tuto říši nepopisuje v pojmech, kterým by rozuměly jenom duchovní bytosti, ale vykresluje ji ve viděních způsobem, který je srozumitelný pro lidi. Tato vidění vám pomůžou pochopit, jaké bytosti žijí v těch „mnoha příbytcích“, o kterých se zmínil Ježíš.