STRÁŽNÁ VĚŽ č. 6, 2016 | Nahlédněte do duchovní říše

Poznejte neviditelnou říši ze stránek Bible.

HLAVNÍ TÉMA

Duchovní říše – dá se o ní něco zjistit?

O této říši můžeme získat důvěryhodné informace.

HLAVNÍ TÉMA

Co nám vidění prozrazují o neviditelné říši

Co Bible odhaluje o Bohu Jehovovi, Ježíši Kristu a věrných andělech?

Co se můžeme naučit od ptáků

Opeření zástupci živočišné říše nejsou jen ukázkou Boží nápaditosti, ale také nás vedou k zamyšlení, co je v životě opravdu důležité.

Lefèvre d’Étaples – chtěl, aby obyčejní lidé znali Boží Slovo

Jak se mu i přes odpor některých lidí dařilo tohoto cíle dosáhnout?

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

I bez rukou se pevně držím biblické pravdy

Mladý muž, který je následkem nehody postižený, nachází důkazy o existenci Stvořitele.

Co říká Bible?

Bude Bůh naslouchat vašim modlitbám a odpoví na ně?

Další články online

Vytvořil Bůh Ďábla?

Kde se Satan vzal? Přečtěte si, proč Ježíš řekl, že Ďábel „nestál pevně v pravdě“.