Přejít k článku

Pomůže mi Bůh, když se budu modlit?

Pomůže mi Bůh, když se budu modlit?

Co říká Bible

 Ano, Bůh pomáhá těm, kdo ho upřímně prosí o věci, které jsou v souladu s jeho vůlí. I v případě, že jste se ještě nikdy nemodlili, vás mohou povzbudit slova těch, kdo prosili o pomoc a jejichž modlitby jsou zaznamenané v Bibli. Například:

  •   „Pomoz, Pane Bože, smiluj se nade mnou, pro své slitování zachraň, vysvoboď.“ (Žalm 109:26, Slovo na cestu)

  •   „Já ... jsem ubohý a nešťastný, Bože, přijď rychle!“ (Žalm 70:6, Jeruzalémská bible)

 Pisatel těchto slov samozřejmě měl silnou víru v Boha. Bůh však naslouchá všem lidem, kteří se k němu modlí se správným postojem, včetně těch, kdo mají „zlomené srdce“ nebo jsou „zdrcení na duchu“. (Žalm 34:18)

 Nemusíte mít obavy, že Bůh je příliš vzdálený na to, aby ho zajímaly vaše starosti. Bible říká: „Jehova je vysoko, a přece vidí pokorného; ale povzneseného zná jenom z dálky.“ (Žalm 138:6) Ježíš svým učedníkům dokonce řekl: „I všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny.“ (Matouš 10:30) Bůh vás zná mnohem lépe než vy sami. Když se mu tedy svěřujete se svými úzkostmi, určitě vám naslouchá. (1. Petra 5:7)