Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Pomůže mi Bůh, když se budu modlit?

Pomůže mi Bůh, když se budu modlit?

Co říká Bible

Ano, Bůh pomáhá těm, kdo ho upřímně prosí o věci, které jsou v souladu s jeho vůlí. I v případě, že jste se ještě nikdy nemodlili, vás mohou povzbudit slova těch, kdo prosili o pomoc a jejichž modlitby jsou zaznamenané v Bibli. Například:

  • „Pomoz, Pane Bože, smiluj se nade mnou, pro své slitování zachraň, vysvoboď.“ (Žalm 109:26, Slovo na cestu)

  • „Já ... jsem ubohý a nešťastný, Bože, přijď rychle!“ (Žalm 70:6, Jeruzalémská bible)

Pisatel těchto slov samozřejmě měl silnou víru v Boha. Bůh však naslouchá všem lidem, kteří se k němu modlí se správným postojem, včetně těch, kdo mají „zlomené srdce“ nebo jsou „zdrcení na duchu“. (Žalm 34:18)

Nemusíte mít obavy, že Bůh je příliš vzdálený na to, aby ho zajímaly vaše starosti. Bible říká: „Jehova je vysoko, a přece vidí pokorného; ale povzneseného zná jenom z dálky.“ (Žalm 138:6) Ježíš svým učedníkům dokonce řekl: „I všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny.“ (Matouš 10:30) Bůh vás zná mnohem lépe než vy sami. Když se mu tedy svěřujete se svými úzkostmi, určitě vám naslouchá. (1. Petra 5:7)