Přejít k článku

Vytvořil Bůh Ďábla?

Vytvořil Bůh Ďábla?

Co říká Bible

 Bible ukazuje, že Bůh Ďábla nevytvořil. Vytvořil ale bytost, která se později Ďáblem stala. Bible o Bohu říká: „Dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý.“ (5. Mojžíšova 32:3–5) Z tohoto výroku můžeme vyvodit, že Satan byl kdysi dokonalý a spravedlivý. Byl jedním z Božích andělských synů.

 U Jana 8:44 čteme Ježíšova slova, že Ďábel „nestál pevně v pravdě“. Z toho je patrné, že se kdysi pravdy držel a jednal správně.

 Tento anděl, který se později stal Satanem, měl však stejně jako ostatní Jehovovi inteligentní tvorové možnost vybrat si mezi správným a nesprávným. Rozhodl se jednat v odporu proti Bohu a podnítil první lidskou dvojici, aby se k němu připojila. Tak se z vlastní vůle stal Satanem, což doslova znamená „odpůrce“. (1. Mojžíšova 3:1–5; Zjevení 12:9)