Přejít k článku

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Co říká Bible

 Na některé modlitby Bůh neodpovídá. Zamysleme se nad dvěma možnými důvody.

1. Modlitba není v souladu s Boží vůlí

 Bůh nevyslýchá prosby, které jsou v rozporu s jeho vůlí neboli požadavky zaznamenanými v Bibli. (1. Jana 5:14) Bible například odsuzuje chamtivost. Ta se mimo jiné odráží v hazardním hraní. (1. Korinťanům 6:9, 10) Pokud byste se tedy modlili o to, abyste vyhráli v loterii, Bůh vaší žádosti nevyhoví. Bůh není nějakým džinem, který splní vše, co mu přikážete. A to je jedině dobře. Jinak by totiž člověk mohl mít oprávněné obavy, co budou chtít po Bohu druzí. (Jakub 4:3)

2. Někdo se sice modlí, ale vědomě Boha neposlouchá

 Bůh nevyslýchá modlitby těch, kdo úmyslně přehlížejí jeho měřítka. Lidem, kteří sice tvrdili, že Bohu slouží, ale jednali vzpurně, Bůh řekl: „I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám; vaše ruce, ty se naplnily krveprolitím.“ (Izajáš 1:15) Kdyby však své jednání změnili a svůj vztah s Bohem urovnali, byl by ochoten jejich modlitby znovu vyslýchat. (Izajáš 1:18)