Přejít k článku

Přejít na obsah

Co víte o svědcích Jehovových?

Co víte o svědcích Jehovových?

Vidíte nás, když s druhými mluvíme o Bibli. Možná jste o nás četli v novinách, slyšeli ve zprávách nebo se dozvěděli něco od známých. Kolik toho ale o svědcích Jehovových doopravdy víte?

UDĚLEJTE SI TEST

Zaškrtněte, jestli je tvrzení správně, nebo nesprávně.

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

 1. Svědkové Jehovovi jsou křesťané.

 2. Svědkové Jehovovi jsou kreacionisté.

 3. Svědkové Jehovovi odmítají lékařskou péči.

 4. Svědkové Jehovovi uznávají celou Bibli.

 5. Svědkové Jehovovi používají pouze svůj vlastní překlad Bible.

 6. Svědkové Jehovovi si upravili Bibli podle svých nauk.

 7. Svědkové Jehovovi se izolují od společnosti.

 8. Svědkové Jehovovi pohrdají lidmi z jiných náboženství.

Odpovědi najdete na následujících stránkách.

 1. 1. SPRÁVNĚ. Snažíme se řídit učením Ježíše Krista a napodobovat jeho příklad. (1. Petra 2:21) V mnoha ohledech se ale lišíme od jiných náboženských skupin, které se považují za křesťanské. Například jsme zjistili, že Bible mluví o Ježíšovi jako o Božím Synovi, a ne jako o části Trojice. (Marek 12:29) Nevěříme tomu, že duše je nesmrtelná nebo že Bůh věčně mučí lidi v pekle. Také nevěříme, že by náboženští představitelé měli mít tituly, které by je vyvyšovaly nad ostatní. (Kazatel 9:5; Ezekiel 18:4; Matouš 23:8–10)

 2. 2. NESPRÁVNĚ. Věříme, že všechno stvořil Bůh, ale nesouhlasíme s tím, čemu věří kreacionisté. Proč? Protože některé jejich nauky jsou v rozporu s Biblí. Kreacionisté například tvrdí, že šest stvořitelských dní byly doslovné dny o 24 hodinách. Ale slovo „den“, které se v Bibli používá, může označovat podstatně delší časové období. (1. Mojžíšova 2:4; Žalm 90:4) Někteří kreacionisté také učí, že Země je stará pouze několik tisíc let. Bible ale ukazuje, že Země a vesmír existovaly už dávno před tím, než začalo šest stvořitelských dní. 1 (1. Mojžíšova 1:1)

 3. 3. NESPRÁVNĚ. Lékařskou péči neodmítáme. Ve skutečnosti pracují jako lékaři i někteří z nás, podobně jako Lukáš, křesťan z prvního století. (Kolosanům 4:14) Odmítáme ale jakoukoli léčbu, která je v rozporu s biblickými zásadami, například transfuzi. Přijímat krev je totiž v Bibli zakázáno. (Skutky 15:20, 28, 29)

  Přesto pro sebe a svou rodinu hledáme tu nejlepší dostupnou zdravotní péči. Bezkrevní lékařské postupy vyvinuté pro svědky Jehovovy jsou ve skutečnosti užitečné pro všechny lidi. V mnoha zemích si pacienti můžou vybrat, jestli se vyhnou nebezpečím, která jsou s transfuzemi spojená. Patří k nim nemoci přenášené krví, negativní reakce imunitního systému a selhání lidského faktoru.

 4. 4. SPRÁVNĚ. Věříme tomu, že celá Bible je od Boha a je prospěšná k mnoha věcem. (2. Timoteovi 3:16) Tím se myslí obě její části, kterým se běžně říká Starý zákon a Nový zákon. Označujeme je ale jako Hebrejská písma a Křesťanská řecká písma, protože to nevyvolává dojem, že některé části Bible jsou zastaralé nebo nedůležité.

 5. 5. NESPRÁVNĚ. Ke studiu používáme hodně překladů Bible, ale nejvíc Svaté Písmo – Překlad nového světa, pokud je v daném jazyce k dispozici. Obsahuje totiž Boží jméno a je přesný a srozumitelný. Vezměme si například používání Božího jména Jehova. V jednom překladu Bible jsou v předmluvě uvedena jména 79 lidí, kteří nějak přispěli k jeho sestavení. V té stejné Bibli je však vynecháno jméno samotného autora – Boha Jehovy. Naproti tomu v Překladu nového světa je Boží jméno znovu uvedeno na tisících místech, kde bylo použito v původním textu. 2

 6. 6. NESPRÁVNĚ. Když jsme zjistili, že naše nauky nejsou přesně v souladu s Biblí, upravili jsme je. Dlouho před tím, než jsme v roce 1950 začali vydávat Svaté Písmo – Překlad nového světa, jsme používali jiné dostupné překlady, podle kterých jsme své nauky vytvářeli.

 7. 7. NESPRÁVNĚ. Z naší činnosti má užitek hodně lidí. Mnohým z nich jsme pomohli překonat závislost na drogách nebo alkoholu. Tisíce lidí po celém světě už měly užitek z našich kurzů čtení a psaní. A když někde dojde ke katastrofě, pomáháme nejen svědkům, ale i těm, kdo k našemu náboženství nepatří. Snažíme se druhým poskytovat citovou a duchovní podporu, kterou v takových situacích velmi potřebují. 3

 8. 8. NESPRÁVNĚ. Bible říká: „S každým jednejte s úctou.“ (1. Petra 2:17, Slovo na cestu) Tím se řídíme bez ohledu na náboženské názory druhých. A i když jsou nás v některých zemích statisíce, nesnažíme se donutit politiky a zákonodárce, aby omezili nebo zakázali činnost jiných náboženských skupin. Ani nevedeme kampaně s cílem prosadit zákony, které by někomu vnucovaly naše morální a náboženské názory. Místo toho jsme k druhým tolerantní a jsme rádi, když jsou zase oni tolerantní k nám. (Matouš 7:12)

Tento článek obsahuje vybrané informace z našich webových stránek jw.org. Víc se dozvíte v sekci O NÁS › ČASTÉ OTÁZKY.

^ 1. Na rozdíl od některých kreacionistů proto nezpochybňujeme důvěryhodné vědecké výzkumy, které ukazují, že Země může být stará miliardy let.

^ 2. Překlad nového světa je výjimečný i v tom, že je k dostání zdarma. Díky tomu si můžou miliony lidí číst Bibli ve své mateřštině. Tento překlad je k dispozici asi ve 130 jazycích. Můžete si ho číst dokonce i na internetu na www.jw.org.

^ 3. Jeden ze způsobů, jak využíváme dobrovolné dary, je humanitární pomoc při katastrofách. (Skutky 11:27–30) Protože práci vykonávají neplacení dobrovolníci, peníze můžou jít přímo těm, kdo je potřebují, a ne na administrativu.