Kolosanům 4:1–18

  • Rada pro pány otroků (1)

  • „Vytrvávejte v modlitbě“ (2–4)

  • Jednat moudře vůči lidem mimo sbor (5, 6)

  • Závěrečné pozdravy (7–18)

4  Páni, zacházejte se svými otroky spravedlivě a nestranně. Vždyť víte, že i vy máte v nebi Pána.+  Vytrvávejte v modlitbě,+ buďte v ní bdělí a vzdávejte díky.+  Zároveň se modlete i za nás,+ aby Bůh otevřel dveře našemu poselství a my mohli oznamovat posvátné tajemství o Kristu, pro které jsem ve vězeňských poutech,+  a abych ho mohl ohlašovat tak jasně, jak bych měl.  Jednejte* moudře vůči těm, kdo jsou mimo sbor, a co nejlépe využívejte svůj čas.*+  Ať jsou vaše slova vždy laskavá, ochucená solí,+ abyste věděli, jak každému odpovědět.+  Tychikos,+ můj milovaný bratr a věrný služebník a spoluotrok v Pánu, vám řekne, co všechno je u mě nového.  Posílám ho k vám, abyste věděli, jak se nám daří, a aby vás povzbudil.  Přijde s Onesimem,+ mým věrným a milovaným bratrem, který je od vás. Ti vám povypráví o všem, co se tady děje. 10  Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos+ a Barnabášův bratranec Marek+ (o kterém jste dostali pokyny, abyste ho přivítali,+ pokud k vám přijde) 11  a Ježíš zvaný Justus. Ti patří k obřezaným. Jsou mými jedinými spolupracovníky pro Boží království a jsou pro mě velkým povzbuzením.* 12  Pozdravuje vás Epafras,+ který je od vás. Tento otrok Krista Ježíše se za vás stále usilovně modlí, abyste zůstali zralí* a pevně přesvědčení o všem, co souvisí s Boží vůlí. 13  Dosvědčuji, že se velmi namáhá ve váš prospěch i ve prospěch těch v Laodiceji a Hierapoli. 14  Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš+ a také Démas.+ 15  Pozdravujte ode mě bratry v Laodiceji a Nymfu i sbor, který se schází v jejím domě.+ 16  Až se tento dopis přečte u vás, zařiďte, aby se přečetl+ také v laodicejském sboru a abyste vy četli ten, který jsem poslal do Laodiceje. 17  A Archippovi+ řekněte: „Svědomitě vykonávej službu, kterou jsi přijal v Pánu.“ 18  Zde je můj, Pavlův, vlastnoručně psaný pozdrav.+ Pamatujte na moje vězeňská pouta.+ Ať je s vámi nezasloužená laskavost.

Poznámky

Dosl. „choďte“.
Dosl. „[a] vykupujte stanovený čas“.
Nebo „posilující pomocí“.
Nebo „úplní“.