Přejít k článku

Proč existuje tolik křesťanských církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví?

Co říká Bible

 Protože si lidé na základě učení Ježíše Krista vytvořili mnoho různých křesťanských církví a skupin. Ale z Bible je vidět, že existuje jenom jedna správná forma křesťanství. Tady jsou tři důvody, proč to tak je:

  1.   Ježíš řekl, že učí „pravdu“, a první křesťané o svém náboženství také mluvili jako „o pravdě“. (Jan 8:32; 2. Petra 2:2; 2. Jana 4; 3. Jana 3) Je tedy jasné, že ti, kdo věří naukám, které se s Ježíšovým učením neshodují, se nedrží správné formy křesťanství.

  2.   Bible křesťany vybízí, aby „všichni mluvili souhlasně“. (1. Korinťanům 1:10) Ale mnoho křesťanských skupin se neshodne ani na tak základních otázkách, jako co to znamená být křesťanem. Není možné, aby měly všechny pravdu. (1. Petra 2:21)

  3.   Sám Ježíš předpověděl, že hodně lidí o sobě bude tvrdit, že jsou křesťané, ale přitom se nebudou řídit jeho učením. Řekl, že takoví lidé nebudou mít jeho schválení. (Matouš 7:21–23; Lukáš 6:46) Dál prorokoval, že náboženští představitelé budou překrucovat biblické nauky, aby z toho sami měli prospěch, a že se jimi někteří lidé nechají oklamat. (Matouš 7:15) A o jiných lidech je v Bibli napsáno, že jim nesprávné křesťanské směry budou vyhovovat. V takových skupinách se sice nedozvědí pravdu z Bible, ale uslyší to, co se jim líbí. (2. Timoteovi 4:3, 4)

 Ježíš jednou vyprávěl podobenství o pšenici a plevelu. V něm předpověděl, že se velké množství lidí odvrátí od pravého křesťanství a stanou se z nich odpadlíci. (Matouš 13:24–30, 36–43) Dlouhou dobu nepůjde rozeznat, kdo jsou praví a kdo falešní křesťané. Přesně podle Ježíšových slov se po smrti apoštolů odpadlictví rychle rozšířilo. (Skutky 20:29, 30) Skupiny falešných křesťanů věřily odlišným naukám. Společné ale měli to, že se všichni „odchýlili od pravdy“. (2. Timoteovi 2:18)

 Ježíš ale také předpověděl, že po nějaké době začne být rozdíl mezi pravým a falešným křesťanstvím jasně patrný. A tak tomu je právě dnes – v období, které Bible označuje jako „závěr systému věcí“. (Matouš 13:30, 39)