Přejít k článku

Co Bible říká o transfuzích?

Co Bible říká o transfuzích?

Co říká Bible

 Bible zakazuje přijímat krev. Neměli bychom tedy přijmout plnou krev ani její základní složky v žádné formě, ať už se jedná o potravu, nebo transfuzi. Všimněte si následujících textů:

  •   1. Mojžíšova 9:4. Po potopě Bůh Noemovi a jeho rodině dovolil, aby do své stravy začlenili maso zvířat, ale zakázal jim jíst krev. Noemovi řekl: „Pouze maso s jeho duší — jeho krví — nebudete jíst.“ Od té doby platí tento zákaz pro celé lidstvo, protože všichni jsou Noemovými potomky.

  •   3. Mojžíšova 17:14. „Nebudete jíst krev těla žádného druhu, protože duše těla každého druhu je jeho krev. Kdokoli ji bude jíst, bude odříznut.“ Z Božího pohledu je duše neboli život v krvi a patří jemu. I když tento zákon zakazující jíst krev byl dán pouze izraelskému národu, je z něj vidět, jak důležitá věc to byla pro Boha.

  •   Skutky 15:20. „[Zdržujte se] krve.“ Křesťanům dal Bůh stejný příkaz jako Noemovi. Z historie vyplývá, že první křesťané odmítali přijímat krev, a to i za léčebným účelem.

Proč nám Bůh přikazuje, abychom se zdržovali krve?

 Z lékařského hlediska existují pádné důvody, proč se transfuzím vyhnout. Důležitější ale je, že Bůh nám tento příkaz dává proto, že krev je pro něj posvátná. (3. Mojžíšova 17:11; Kolosanům 1:20)