Přejít k článku

Jaký mají křesťané postoj k léčebným metodám?

Jaký mají křesťané postoj k léčebným metodám?

Co říká Bible

 Ježíš nepřímo řekl, že jeho následovníci mohou vyhledat péči lékařů, když prohlásil, že „zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale churaví ano“. (Matouš 9:12) Bible sice není lékařská příručka, ale obsahuje zásady, kterými se mohou řídit ti, kdo se chtějí líbit Bohu.

Zeptejte se sami sebe:

 1. Rozumím nabízené léčbě? Bible radí, abychom si vyhledali spolehlivé informace, místo abychom uvěřili „každému slovu“. (Přísloví 14:15)

 2. Neměl bych se poradit s dalším lékařem? „Množství rádců“ může být cennou pomocí, obzvlášť když se jedná o závažné onemocnění. (Přísloví 15:22)

 3. Byla by léčba porušením biblického příkazu, aby se křesťané „zdržovali ... krve“? (Skutky 15:20)

 4. Používají se při stanovování diagnózy a léčbě spiritistické praktiky? „Provozování spiritismu“ Bible odsuzuje. (Galaťanům 5:19–21) Uvažujte proto o otázkách, jako například:

  •   Je o člověku, u kterého se chci léčit, známo, že provozuje spiritismus?

  •   Vychází léčba z předpokladu, že za nemoci mohou uražení bohové nebo nepřátelé, kteří používají kouzla?

  •   Je příprava nebo užívání léků doprovázena oběťmi, zaříkáváním nebo jinými spiritistickými rituály?

 5. Zabývám se svým zdravím přespříliš? Bible radí: „Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:5) Když budete rozumní, pomůže vám to, abyste se zaměřili na to, co je důležitější, totiž na službu Bohu. (Filipanům 1:10; Matouš 5:3)