Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Zdraví

Zdraví

Záleží Bohu na tom, jak zacházíme se svým zdravím?

„Neoctni se mezi silnými pijany vína, mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa.“ Přísloví 23:20

PROČ SE O TO ZAJÍMAT?

Bible není lékařská příručka ani nedává rady ke každé oblasti života. Přesto pro vás může být užitečné, když se z ní dozvíte, jaký názor na péči o zdraví má Bůh.

CO ŘÍKÁ BIBLE

K otázce, zda Bohu záleží na tom, jak zacházíme se svým zdravím, se vyjadřuje řada biblických pasáží. Bible například odsuzuje nestřídmost v jídle a pití. (Přísloví 23:20) Soubor zákonů, který dal Bůh starověkým Izraelitům, obsahoval nařízení ohledně toho, jak léčit nemoci, a dokonce jak jim předcházet. Byly v něm také bezpečnostní předpisy, jak zabránit úrazům. (5. Mojžíšova 22:8) Bible nás tedy povzbuzuje, abychom o své zdraví pečovali a dělali rozumné kroky k jeho ochraně.

 Co je podle Bible příčinou nemocí?

„Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt.“ Římanům 5:12

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí jsou přesvědčeni, že nemoci jsou zkrátka vedlejším produktem evoluce. Jiní si myslí, že příčinou zdravotních problémů jsou tajemné síly, například zlí duchové.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Podle Bible je příčinou nemocí to, že se první lidé vzbouřili proti Bohu. (Římanům 5:12) Před touto vzpourou byli naši prarodiče, Adam a Eva, dokonale zdraví. Věděli, že pokud zavrhnou Boží láskyplnou péči, zemřou. (1. Mojžíšova 2:16, 17) Přesto přátelství s Bohem vědomě ukončili a svou dokonalost ztratili. *

První lidští rodiče přenesli nedokonalost na nás. To je důvod, proč i přes veškeré snahy o vymýcení chorob stále s nemocemi bojujeme.

CO MŮŽETE DĚLAT

Bible učí, že pokud se budete řídit Božími moudrými zásadami, budete mít s Bohem blízký vztah. Díky tomu se nakonec budete těšit z dokonalého zdraví v ráji na zemi. (Izajáš 33:24) Bůh slibuje, že odstraní bolest, nemoci a smrt. (Zjevení 21:3, 4)

Je Bible proti lékařské péči?

„Zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale churaví ano.“ Matouš 9:12

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří dávají přednost duchovnímu léčení, neboli uzdravování vírou, před klasickou medicínou.

CO ŘÍKÁ BIBLE

V biblických dobách byli mezi Božími služebníky jednotlivci, kteří poskytovali zdravotní péči. (1. Mojžíšova 38:28; Kolosanům 4:14) V Bibli není žádná zmínka o tom, že by Bůh nesouhlasil s jejich léčebnými postupy, jako bylo používání léčivých rostlin, mastí nebo předepsaných diet. I Ježíš uznal, že „zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale churaví ano“. (Matouš 9:12)

Jsou však způsoby léčby, které Bible neschvaluje. Například se staví proti novodobému uzdravování vírou a léčebným metodám, které mají něco společného se spiritismem. (Galaťanům 5:19–21) Je ale rozumné, když nemocný člověk rychle vyhledá zdravotní péči.

^ 10. odst. V tomto článku používáme tvary slov „dokonalý“ a „dokonalost“ v souvislosti s tělesným stavem prvních lidí, které Bůh stvořil tak, že nepodléhali nemocem ani smrti.