Přísloví 15:1–33

  • Mírná odpověď odvrací vztek (1)

  • Jehovovy oči jsou všude (3)

  • Modlitba čestných dělá Bohu radost (8)

  • Když se lidé neradí, plány selhávají (22)

  • Člověk by měl přemýšlet, než odpoví (28)

15  Mírná* odpověď odvrací vztek,+ale drsné* slovo budí hněv.+   Jazyk moudrých dobře využívá poznání,+ale ústa hlupáků chrlí hlouposti.   Jehovovy oči jsou všudea pozorují lidi špatné i dobré.+   Klidný* jazyk je stromem života,+ale pokřivená řeč působí beznaděj.*   Hlupák znevažuje ukázňování od svého otce,+ale chytrý člověk přijme usměrnění.*+   V domě dobrého* člověka je velké bohatství,ale špatnému člověku přináší jeho zisk těžkosti.+   Rty moudrých šíří poznání,+ale srdce hlupáka to nedělá.+   Oběť ničemů je Jehovovi odporná,+ale modlitba čestných mu dělá radost.+   Jednání ničemy se Jehovovi hnusí,+ale miluje toho, kdo se snaží jednat správně.*+ 10  Tomu, kdo schází z cesty, se ukázňování zdá špatné,*+a kdo nenávidí kárání, zemře.+ 11  Jehova má na očích hrob* a místo zkázy.*+ Tím spíš srdce lidí!+ 12  Posměvač nemiluje toho, kdo ho usměrňuje.*+ S moudrými se radit nebude.+ 13  Radostné srdce rozjasňuje tvář,ale bolest v srdci ubíjí ducha.+ 14  Rozumné srdce pátrá po poznání,+ale ústa hlupáků se živí* hloupostí.+ 15  Všechny dny utrápeného jsou špatné,+ale člověk s veselým* srdcem má neustále hostinu.+ 16  Lepší je mít málo a bát se Jehovy+než mít velké bohatství a s ním starosti.*+ 17  Lepší je jíst zeleninu tam, kde je láska,+než maso z vykrmeného býka tam, kde je nenávist.+ 18  Vznětlivý člověk vyvolává spory,+ale kdo je trpělivý,* hádku uklidňuje.+ 19  Cesta lenocha je zarostlá trním,*+ale stezka čestných je urovnaná.+ 20  Moudrý syn dělá radost svému otci,+ale hlupák pohrdá svou matkou.+ 21  Kdo nemá rozum,* raduje se z hlouposti,+ale člověk s dobrým úsudkem jde po správné cestě.+ 22  Když se lidé neradí,* plány selhávají,ale díky mnoha rádcům se uskuteční.+ 23  Člověk se raduje, když odpoví vhodně.*+ Jak dobré je slovo v pravý čas!+ 24  Rozumný člověk jde po cestě života, která vede vzhůru,+a tak unikne hrobu* tam dole.+ 25  Jehova strhne dům pyšných,+ale ochrání mezník vdovy.+ 26  Plány ničemy se Jehovovi hnusí,+ale přívětivá slova jsou v jeho očích čistá.+ 27  Kdo dosahuje nepoctivého zisku, přivádí svou rodinu do neštěstí,*+ale kdo nenávidí úplatky, zůstane naživu.+ 28  Srdce dobrého člověka přemýšlí, než odpoví,*+ale ústa špatných lidí chrlí zlo. 29  Od špatných lidí je Jehova daleko,ale modlitbu dobrých lidí slyší.+ 30  Rozzářené oči* přináší radost srdcia dobrá zpráva posiluje kosti.*+ 31  Kdo naslouchá životodárnému kárání,přebývá s moudrými.+ 32  Kdo odmítá ukázňování, pohrdá svým životem,+ale kdo naslouchá kárání, získává porozumění.*+ 33  Bázeň před Jehovou učí člověka moudrosti+a slávu předchází pokora.+

Poznámky

Nebo „zraňující“.
Nebo „vlídná“.
Nebo „hojivý“.
Dosl. „zdrcení ducha“.
Nebo „pokárání“.
Nebo „spravedlivého“, stejně ve 28. a 29. verši. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „usiluje o spravedlnost“.
Nebo „přísné“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „a abaddon“.
Nebo „kárá“.
Nebo „usilují o“.
Nebo „dobrým“.
Nebo „zmatek“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „je jako trnitý plot“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „kde není důvěrný hovor“.
Dosl. „z odpovědi svých úst“.
Nebo „šeolu“, tj. obraznému hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „přivádí na svou rodinu hanbu“.
Nebo „pečlivě zvažuje, co odpoví“.
Nebo „radostný pohled“.
Dosl. „dobrou zprávou ztučňují kosti“.
Dosl. „srdce“.