Ezekiel 18:1–32

  • Každý je odpovědný za své hříchy (1–32)

    • Duše, která hřeší, zemře (4)

    • Syn neponese vinu za hřích otce (19, 20)

    • Jehova nemá radost ze smrti špatného člověka (23)

    • Pokání vede k životu (27, 28)

18  Jehova mi potom řekl:  „Co tím myslíte, když v Izraeli používáte přísloví ‚Otcové jedí nezralé hrozny, ale zuby trnou synům‘?+  ‚Jakože žiji,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova, ‚toto přísloví už v Izraeli používat nebudete.  Vždyť všechny duše* patří mně. Patří mi jak duše otce, tak duše syna. Duše,* která hřeší, ta zemře.  Řekněme, že někdo je dobrý* a jedná čestně a správně.*  Nejí na horách oběti přinášené modlám,+ nevzhlíží k odporným modlám* izraelského domu, necizoloží s manželkou* svého bližního+ a nemá styk s menstruující ženou.+  S nikým nezachází špatně,+ vrací to, co mu dlužník dal jako zástavu,+ nikoho neokrádá,+ dělí se o jídlo s hladovým+ a obléká nahého.+  Nepožaduje úrok a není lichvář,+ nepáchá bezpráví+ a spravedlivě rozsuzuje ty, kdo mají nějaký spor.+  Řídí se mými zákony a dodržuje má ustanovení, aby jednal věrně. Takový člověk je dobrý* a zůstane naživu,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 10  ‚Ale řekněme, že má syna, který je zloděj+ nebo vrah*+ nebo který se dopouští některé z těchto věcí 11  (i když jeho otec nic takového nedělá) – jí na horách oběti přinášené modlám, cizoloží s manželkou* svého bližního, 12  zachází špatně s trpícím a chudým,+ krade, nevrací zástavu, vzhlíží k odporným modlám,+ dodržuje odporné zvyky,+ 13  je lichvář a požaduje úrok.+ Takový syn nezůstane naživu. Za všechny ty odporné věci, které dělal, bude usmrcen. A za svou smrt bude odpovědný on sám.* 14  Ale řekněme, že nějaký otec má syna, který vidí všechny hříchy svého otce, a i když je vidí, nic takového nedělá. 15  Nejí na horách oběti přinášené modlám, nevzhlíží k odporným modlám izraelského domu a necizoloží s manželkou* svého bližního. 16  S nikým nezachází špatně, nenechává si to, co dostal do zástavy, nekrade, dělí se o jídlo s hladovým a obléká nahého. 17  Neutlačuje chudého, není lichvář a nepožaduje úrok, dodržuje má ustanovení a řídí se mými zákony. Takový člověk nezemře za provinění svého otce. Zůstane naživu. 18  Ale jeho otec za své provinění zemře, protože byl podvodník, okrádal svého bratra a dělal mezi svým lidem to, co je špatné. 19  Vy ale řeknete: „Jak to, že syn nenese vinu za hřích svého otce?“ Syn jednal čestně a správně,* dodržoval všechny mé zákony a řídil se jimi. Proto zůstane naživu.+ 20  Duše,* která hřeší, ta zemře.+ Syn neponese vinu za hřích svého otce a otec neponese vinu za hřích svého syna. Dobrý* člověk bude posuzován podle svého správného jednání* a špatný člověk podle svého špatného jednání.+ 21  Když se špatný člověk odvrátí od všech svých hříchů a bude dodržovat mé zákony a jednat čestně a správně,* zůstane naživu. Nezemře.+ 22  Žádný z hříchů, kterých se dopustil, se mu nebude vyčítat.*+ Za své správné jednání* zůstane naživu.‘+ 23  ‚Mám snad radost ze smrti špatného člověka?‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Nejsem radši, když se napraví a zůstane naživu?‘+ 24  ‚Ale co když se dobrý* člověk odvrátí od svého správného jednání* a bude jednat špatně?* Co když začne dělat všechny ty odporné věci, kterých se dopouští špatní lidé? Zůstane naživu? Na všechny jeho správné skutky* se zapomene.+ Zemře za svou nevěrnost a za hříchy, které spáchal.+ 25  Vy ale řeknete: „Jehova jedná nespravedlivě.“+ Slyš prosím, izraelský dome! Já že jednám nespravedlivě?+ Nejste to vy, kdo jedná nespravedlivě?+ 26  Když se dobrý* člověk odvrátí od svého správného jednání* a bude jednat špatně a zemře kvůli tomu, zemře za svou vlastní špatnost. 27  A když se špatný člověk odvrátí od své špatnosti a začne jednat čestně a správně,* zachrání si život.+ 28  Když si uvědomí, že to, co dělá, je špatné, a přestane s tím, zůstane naživu. Nezemře. 29  Ale izraelský dům řekne: „Jehova jedná nespravedlivě.“ Opravdu jsem to já, kdo jedná nespravedlivě, izraelský dome?+ Nejste to vy, kdo jedná nespravedlivě?‘ 30  ‚Proto budu každého z vás soudit podle jeho jednání,+ izraelský dome,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Odvraťte se, úplně se odvraťte od všech svých hříchů, aby pro vás nebyly kamenem úrazu a nepřivodily vám vinu. 31  Zbavte se všech hříchů, kterých jste se dopouštěli,+ a získejte* nové srdce a nového ducha.+ Proč byste měli zemřít,+ izraelský dome?‘ 32  ‚Nemám radost ze smrti žádného člověka,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Proto se napravte a zůstaňte naživu.‘“+

Poznámky

Nebo „životy“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „člověk“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivě“.
Hebr. výraz možná souvisí se slovem „výkaly“ a vyjadřuje opovržení.
Dosl. „neposkvrňuje ženu“.
Nebo „spravedlivý“.
Dosl. „prolévá krev“.
Dosl. „poskvrňuje ženu“.
Dosl.: „Jeho krev bude na něm.“
Dosl. „neposkvrňuje ženu“.
Nebo „spravedlivě“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „své spravedlnosti“.
Nebo „člověk“.
Nebo „spravedlivě“.
Dosl. „připomínat“.
Nebo „svou spravedlnost“.
Nebo „jeho spravedlnost“.
Nebo „bude se dopouštět bezpráví“.
Nebo „své spravedlnosti“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „své spravedlnosti“.
Nebo „spravedlivě“.
Dosl. „udělejte si“.