Evangelium podle Matouše 23:1–39

  • Nenapodobovat znalce Zákona a farizee (1–12)

  • Běda znalcům Zákona a farizeům (13–36)

  • Ježíš naříká nad Jeruzalémem (37–39)

23  Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům:  „Znalci Zákona a farizeové se posadili na Mojžíšově místě.  Proto dělejte a dodržujte všechno, co vám říkají, ale nechovejte se jako oni, protože mluví, ale nejednají podle toho.+  Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena,+ ale sami je nechtějí ani prstem nadzvednout.+  Všechno dělají tak, aby je lidé viděli.+ Rozšiřují svá pouzdra s úryvky Písma, která nosí pro ochranu,*+ a prodlužují si třásně oděvů.+  Mají rádi nejčestnější místa na večeřích a přední* sedadla v synagogách.+  Líbí se jim, když je lidé zdraví na tržištích a oslovují Rabbi.*  Ale vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele+ máte jen jednoho a vy všichni jste bratři.  A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce,+ toho nebeského. 10  Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus. 11  Ale největší mezi vámi bude vaším služebníkem.+ 12  Kdo se vyvyšuje, bude pokořen,+ a kdo se pokořuje, bude vyvýšen.+ 13  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože před lidmi zavíráte nebeské království. Sami do něj nevcházíte a těm, kdo do něj chtějí vejít, v tom bráníte.+ 14  *—— 15  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci!+ Cestujete po moři i po souši, abyste jednoho člověka obrátili na víru,* a když se vám to podaří, uděláte z něj někoho, kdo si zaslouží gehennu* dvakrát víc než vy sami. 16  Běda vám, slepí vůdci!+ Říkáte: ‚Když někdo přísahá při chrámu, nic to neznamená, ale když někdo přísahá při chrámovém zlatu, je to závazné.‘+ 17  Blázni a slepci! Co je víc: zlato, nebo chrám, který zlato posvěcuje? 18  Také říkáte: ‚Když někdo přísahá při oltáři, nic to neznamená, ale když někdo přísahá při daru, který na něm leží, je to závazné.‘ 19  Slepci! Co je víc: dar, nebo oltář, který dar posvěcuje? 20  Proto kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží. 21  Kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo ho obývá.+ 22  A kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na něm sedí. 23  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci! Dáváte desátky z máty, kopru a kmínu,+ ale přehlížíte to, co je v Zákoně důležitější, tedy spravedlnost,+ milosrdenství+ a věrnost. Desátky bylo nutné dávat, ale nemělo se přehlížet to ostatní.+ 24  Slepí vůdci!+ Cedíte komára,+ ale polykáte velblouda!+ 25  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci! Čistíte pohár a mísu zvenčí,+ ale uvnitř jsou plné chamtivosti*+ a nestřídmosti.+ 26  Slepý farizee, vyčisti nejdřív vnitřek poháru a mísy a pak budou čisté i zvenčí. 27  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci!+ Podobáte se obíleným hrobům,+ které navenek vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nejrůznější nečistoty. 28  Stejně i vy navenek vypadáte bezúhonně,* ale uvnitř jste plní pokrytectví a špatnosti.+ 29  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci!+ Stavíte hroby prorokům a zdobíte hrobky* Božích služebníků*+ 30  a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich praotců, nepodíleli bychom se s nimi na prolévání krve proroků.‘ 31  Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo vraždili proroky.+ 32  Dokončete tedy to, co začali vaši praotcové. 33  Hadi, potomci zmijí,+ jak uprchnete před uvržením* do gehenny?*+ 34  Kvůli tomu k vám posílám proroky,+ moudré muže a učitele.*+ Některé z nich zabijete+ a pověsíte na kůl a některé budete bičovat+ ve svých synagogách a pronásledovat+ z města do města. 35  A tak na vás padne vina za krev všech bezúhonných,* která byla prolita na zemi, od krve bezúhonného* Ábela+ po krev Barachiášova syna Zecharjáše, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.+ 36  Ujišťuji vás, že za všechnu tu vinu zaplatí tato generace. 37  Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni.+ Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.+ 38  Váš dům* je vám zanechán.*+ 39  Říkám vám totiž, že odteď mě už rozhodně neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově* jménu!‘“+

Poznámky

Nebo „rozšiřují svá fylakteria“.
Nebo „nejlepší“.
Nebo „Učiteli“.
Nebo „z jednoho člověka udělali proselytu“.
Nebo „loupeží“.
Nebo „spravedlivě“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „spravedlivých“.
Nebo „pamětní hrobky“.
Dosl. „rozsudkem“.
Nebo „ty, kdo veřejně vyučují“.
Nebo „spravedlivých“.
Nebo „spravedlivého“.
Tj. chrám.
Nebo možná „se vám zanechává pustý“.