Přejít k článku

Láska nás podněcuje, abychom pomáhali obětem přírodních katastrof

Láska nás podněcuje, abychom pomáhali obětem přírodních katastrof

Když nějakou oblast postihne přírodní katastrofa, svědkové Jehovovi pomáhají svým spoluvěřícím i dalším lidem. Dělají to z lásky, která je charakteristickým znakem pravých křesťanů. (Jan 13:35)

Následuje neúplný výčet toho, jakou pomoc svědkové poskytli v období od poloviny roku 2011 do poloviny roku 2012. Ve výčtu není zmínka o duchovní a citové péči, která je s naší pomocí vždycky spojena.

Mnoho těchto akcí koordinovaly výbory pro humanitární pomoc, které jsou zřizovány odbočkami v různých částech světa. Kromě toho obvykle podali pomocnou ruku spoluvěřící z místních sborů.

Japonsko

Japonsko: V pátek 11. března 2011 postihlo severní Japonsko zemětřesení a následná vlna tsunami, což zasáhlo do života stovek tisíc lidí. Svědkové Jehovovi z celého světa poslali peníze a potřebné věci nebo věnovali své schopnosti, aby s následky této katastrofy pomohli.

Brazílie: Záplavy, sesuvy půdy a přívaly bahna připravily o život stovky lidí. Svědkové Jehovovi poslali do postižené oblasti 42 tun trvanlivých potravin, 20 000 lahví vody, 10 tun oblečení a 5 tun úklidových prostředků a také léky a další potřebné věci.

Konžská republika: Výbuch muničního skladu zničil čtyři domy svědků Jehovových a dalších 28 jich poničil. Obětem byly poskytnuty potraviny a oblečení a místní svědkové u sebe ubytovali rodiny, které byly touto katastrofou postiženy.

Konžská demokratická republika: Těm, kdo onemocněli cholerou, byly poskytnuty léky. Lidé postižení záplavami po přívalových deštích dostali oblečení. Do uprchlických táborů byly zaslány tuny oblečení, léky a osivo.

Venezuela: Následkem lijáků došlo k záplavám a přívalům bahna. Výbory pro humanitární pomoc pomohly 288 svědkům. Bylo postaveno přes 50 nových domů. Kromě toho výbory pomáhají lidem, jejichž domy jsou ohroženy zvýšenou hladinou jezera Valencia.

Filipíny

Filipíny: Tajfuny způsobily, že část země postihly záplavy. Odbočka poslala obětem katastrof potraviny a oblečení a místní svědkové pomohli s úklidovými pracemi, když voda opadla.

Kanada: Po velkém lesním požáru v Albertě dostal sbor Slave Lake značnou finanční pomoc od svědků z tohoto regionu. Jelikož na likvidaci následků katastrofy nebyly zapotřebí všechny darované prostředky, sbor poslal víc než polovinu peněz obětem katastrof v jiných částech světa.

Pobřeží slonoviny: Před válkou, v jejím průběhu a po ní bylo těm, kdo to potřebovali, poskytnuto oblečení, střecha nad hlavou a zdravotní péče.

Fidži: V důsledku lijáků došlo k velkým záplavám. Většina ze 192 rodin svědků postižených katastrofou přišla o svou farmu – o svůj zdroj obživy a příjmu. Byly jim zaslány potraviny.

Ghana: Obětem záplav ve východní části této země bylo poskytnuto jídlo, osivo a náhradní bydlení.

Spojené státy: Tornáda poškodila ve třech státech 66 domů svědků Jehovových a 12 domů zničila. I když většina domů byla pojištěna, k likvidaci škod byly dány k dispozici finanční prostředky.

Argentina: Sbory svědků Jehovových pomohly lidem na jihu země, jejichž domy byly poškozeny sopečným popelem.

Mosambik: Více než 1 000 lidem, které postihlo sucho, byly zaslány potraviny.

Nigérie: Asi 20 svědkům, kteří byli zraněni při vážné autobusové nehodě, byly darovány peníze. Pomoc byla také poskytnuta mnoha lidem na severu země, kteří zůstali bez domova v důsledku etnicko-náboženských konfliktů.

Benin: Obětem velkých záplav byly dány k dispozici léky, oblečení, moskytiéry, pitná voda a ubytování.

Dominikánská republika

Dominikánská republika: Po hurikánu Irene pomohli křesťané z místních sborů opravit poškozené domy a také poskytli hmotnou pomoc.

Etiopie: Dvě oblasti této země sužovalo sucho a v jedné oblasti došlo k záplavám. Lidem na postiženém území byly zaslány peníze.

Keňa: Ti, kdo utrpěli škody v důsledku sucha, dostali potřebné finanční prostředky.

Malawi: Uprchlíkům v táboře Dzaleka byla poskytnuta pomoc.

Nepál: Sesuv půdy těžce poškodil dům jedné svědkyně Jehovovy. Bylo jí postaveno provizorní obydlí a také jí pomohli spoluvěřící z místního sboru.

Papua-Nová Guinea: Žháři zapálili osm domů svědků Jehovových. Byly vypracovány plány na postavení nových domů.

Rumunsko: V důsledku záplav přišli někteří svědkové o střechu nad hlavou. Díky pomoci, kterou dostali, mají zase kde bydlet.

Mali: Ze sousedního Senegalu byly zaslány peníze těm, kdo měli nedostatek potravin kvůli neúrodě zapříčiněné suchem.

Sierra Leone: Někteří svědkové Jehovovi z Francie, kteří jsou lékaři, přijeli pomoct svým spoluvěřícím do oblastí zničených válkou.

Thajsko: Katastrofální záplavy způsobily velké škody v několika provinciích. Týmy humanitární pomoci opravily a vyčistily 100 domů a 6 sálů Království.

Česká republika: Záplavy poškodily několik domů svědků, kterým přijeli na pomoc spoluvěřící ze sousedního Slovenska.

Srí Lanka: Většina humanitárních prací po tsunami byla dokončena.

Súdán: Svědkům Jehovovým, kteří kvůli bojům v této zemi museli opustit svůj domov, bylo posláno jídlo, oblečení, boty a igelitové plachty.

Tanzanie: Při ničivých záplavách přišlo 14 rodin o svůj majetek. Místní sbory jim věnovaly oblečení a věci do domácnosti. Jeden dům byl znovu postaven.

Zimbabwe: Následkem sucha lidé v části země hladověli. Obětem katastrofy bylo zasláno jídlo a peníze.

Burundi: Uprchlíci dostávají humanitární pomoc, včetně lékařské péče.