Přejít k článku

Přejít k podnabídce

Svědkové Jehovovi

čeština

Láska nás podněcuje, abychom pomáhali obětem přírodních katastrof

Láska nás podněcuje, abychom pomáhali obětem přírodních katastrof

Když nějakou oblast postihne přírodní katastrofa, svědkové Jehovovi pomáhají svým spoluvěřícím i dalším lidem. Dělají to z lásky, která je charakteristickým znakem pravých křesťanů. (Jan 13:35)

Následuje neúplný výčet toho, jakou pomoc svědkové poskytli v období od poloviny roku 2011 do poloviny roku 2012. Ve výčtu není zmínka o duchovní a citové péči, která je s naší pomocí vždycky spojena.

Mnoho těchto akcí koordinovaly výbory pro humanitární pomoc, které jsou zřizovány odbočkami v různých částech světa. Kromě toho obvykle podali pomocnou ruku spoluvěřící z místních sborů.

Japonsko

Japonsko: V pátek 11. března 2011 postihlo severní Japonsko zemětřesení a následná vlna tsunami, což zasáhlo do života stovek tisíc lidí. Svědkové Jehovovi z celého světa poslali peníze a potřebné věci nebo věnovali své schopnosti, aby s následky této katastrofy pomohli.

Brazílie: Záplavy, sesuvy půdy a přívaly bahna připravily o život stovky lidí. Svědkové Jehovovi poslali do postižené oblasti 42 tun trvanlivých potravin, 20 000 lahví vody, 10 tun oblečení a 5 tun úklidových prostředků a také léky a další potřebné věci.

Konžská republika: Výbuch muničního skladu zničil čtyři domy svědků Jehovových a dalších 28 jich poničil. Obětem byly poskytnuty potraviny a oblečení a místní svědkové u sebe ubytovali rodiny, které byly touto katastrofou postiženy.

Konžská demokratická republika: Těm, kdo onemocněli cholerou, byly poskytnuty léky. Lidé postižení záplavami po přívalových deštích dostali oblečení. Do uprchlických táborů byly zaslány tuny oblečení, léky a osivo.

Venezuela: Následkem lijáků došlo k záplavám a přívalům bahna. Výbory pro humanitární pomoc pomohly 288 svědkům. Bylo postaveno přes 50 nových domů. Kromě toho výbory pomáhají lidem, jejichž domy jsou ohroženy zvýšenou hladinou jezera Valencia.

Filipíny

Filipíny: Tajfuny způsobily, že část země postihly záplavy. Odbočka poslala obětem katastrof potraviny a oblečení a místní svědkové pomohli s úklidovými pracemi, když voda opadla.

Kanada: Po velkém lesním požáru v Albertě dostal sbor Slave Lake značnou finanční pomoc od svědků z tohoto regionu. Jelikož na likvidaci následků katastrofy nebyly zapotřebí všechny darované prostředky, sbor poslal víc než polovinu peněz obětem katastrof v jiných částech světa.

Pobřeží slonoviny: Před válkou, v jejím průběhu a po ní bylo těm, kdo to potřebovali, poskytnuto oblečení, střecha nad hlavou a zdravotní péče.

Fidži: V důsledku lijáků došlo k velkým záplavám. Většina ze 192 rodin svědků postižených katastrofou přišla o svou farmu – o svůj zdroj obživy a příjmu. Byly jim zaslány potraviny.

Ghana: Obětem záplav ve východní části této země bylo poskytnuto jídlo, osivo a náhradní bydlení.

Spojené státy: Tornáda poškodila ve třech státech 66 domů svědků Jehovových a 12 domů zničila. I když většina domů byla pojištěna, k likvidaci škod byly dány k dispozici finanční prostředky.

Argentina: Sbory svědků Jehovových pomohly lidem na jihu země, jejichž domy byly poškozeny sopečným popelem.

Mosambik: Více než 1 000 lidem, které postihlo sucho, byly zaslány potraviny.

Nigérie: Asi 20 svědkům, kteří byli zraněni při vážné autobusové nehodě, byly darovány peníze. Pomoc byla také poskytnuta mnoha lidem na severu země, kteří zůstali bez domova v důsledku etnicko-náboženských konfliktů.

Benin: Obětem velkých záplav byly dány k dispozici léky, oblečení, moskytiéry, pitná voda a ubytování.

Dominikánská republika

Dominikánská republika: Po hurikánu Irene pomohli křesťané z místních sborů opravit poškozené domy a také poskytli hmotnou pomoc.

Etiopie: Dvě oblasti této země sužovalo sucho a v jedné oblasti došlo k záplavám. Lidem na postiženém území byly zaslány peníze.

Keňa: Ti, kdo utrpěli škody v důsledku sucha, dostali potřebné finanční prostředky.

Malawi: Uprchlíkům v táboře Dzaleka byla poskytnuta pomoc.

Nepál: Sesuv půdy těžce poškodil dům jedné svědkyně Jehovovy. Bylo jí postaveno provizorní obydlí a také jí pomohli spoluvěřící z místního sboru.

Papua-Nová Guinea: Žháři zapálili osm domů svědků Jehovových. Byly vypracovány plány na postavení nových domů.

Rumunsko: V důsledku záplav přišli někteří svědkové o střechu nad hlavou. Díky pomoci, kterou dostali, mají zase kde bydlet.

Mali: Ze sousedního Senegalu byly zaslány peníze těm, kdo měli nedostatek potravin kvůli neúrodě zapříčiněné suchem.

Sierra Leone: Někteří svědkové Jehovovi z Francie, kteří jsou lékaři, přijeli pomoct svým spoluvěřícím do oblastí zničených válkou.

Thajsko: Katastrofální záplavy způsobily velké škody v několika provinciích. Týmy humanitární pomoci opravily a vyčistily 100 domů a 6 sálů Království.

Česká republika: Záplavy poškodily několik domů svědků, kterým přijeli na pomoc spoluvěřící ze sousedního Slovenska.

Srí Lanka: Většina humanitárních prací po tsunami byla dokončena.

Súdán: Svědkům Jehovovým, kteří kvůli bojům v této zemi museli opustit svůj domov, bylo posláno jídlo, oblečení, boty a igelitové plachty.

Tanzanie: Při ničivých záplavách přišlo 14 rodin o svůj majetek. Místní sbory jim věnovaly oblečení a věci do domácnosti. Jeden dům byl znovu postaven.

Zimbabwe: Následkem sucha lidé v části země hladověli. Obětem katastrofy bylo zasláno jídlo a peníze.

Burundi: Uprchlíci dostávají humanitární pomoc, včetně lékařské péče.