Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Modlitba

Proč se modlit?

Má smysl se modlit?

Bůh může vyslýchat modlitby, aniž by dělal zázraky.

Modlitba – Proč?

Jen málo biblických námětů vyvolává tolik zvědavosti jako modlitba. Je ale modlitba opravdu potřebná?

Vyslyší Bůh moje modlitby?

To, zda Bůh vyslyší vaši modlitbu, závisí z velké části na vás.

Jak se modlit

Co říká Bible o modlitbě?

Měli bychom se modlit k andělům nebo ke svatým?

O co se mám modlit?

Můžeme se modlit i o věci, které trápí nás osobně?

Modlitby, které Bůh slyší

Slyší Bůh každou modlitbu? Jsou pro něj všechny modlitby přijatelné? Přečtěte si odpověď.

Proč Bůh některé modlitby nevyslýchá?

Přečtěte si, proč Bůh modlitbám některých lidí nenaslouchá.

Měli bychom se modlit k Ježíšovi?

Ježíš na to sám odpověděl.

Proč se modlit v Ježíšově jménu?

Pokud se modlíme v Ježíšově jménu, dáváme tím najevo úctu k Ježíšovi i k jeho Otci.

Mám se modlit ke svatým?

Přečtěte si, ke komu se podle Bible máme modlit.