Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JE K NĚČEMU DOBRÁ MODLITBA?

Modlitba – co díky ní můžete získat

Modlitba – co díky ní můžete získat

Než se do něčeho pustíte, možná vás přirozeně napadne: Co z toho budu mít? Je snad sobecké takto uvažovat i vzhledem k modlitbě? Nutně to tak být nemusí. Je normální, že chceme vědět, jestli nám může být k něčemu dobrá. Dokonce i spravedlivý muž Job se jednou zeptal: „Kdybych ho zavolal, odpověděl by mi?“ (Job 9:16)

V předchozích článcích jsme si ukázali, že modlitba je víc než jenom náboženský zvyk nebo druh terapie. Bůh nám skutečně naslouchá. Když se budeme modlit správným způsobem a o správné věci, bude nám věnovat pozornost. Bůh nás povzbuzuje, abychom si k němu vytvořili blízký vztah. (Jakub 4:8) Co tedy můžeme očekávat, když do svého života zařadíme modlitbu?

Vnitřní klid

Když se potýkáte s nějakými problémy, přemáhá vás úzkost? Bible nám radí, abychom se v takových situacích vytrvale modlili a dávali své „prosebné žádosti na vědomí Bohu“. (1. Tesaloničanům 5:17; Filipanům 4:6) V Bibli najdeme ujištění, že když to budeme dělat, „Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit [naše] srdce a [naše] myšlenkové síly“. (Filipanům 4:7) Když se se svými starostmi svěříme našemu nebeskému Otci, získáme určitou míru klidu. V Bibli najdeme toto povzbuzení: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:22)

„Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:22)

Takový klid zažívá bezpočet lidí po celém světě. Hui Ran z Jižní Koreje říká: „Mám sice vážné problémy,  ale když se pomodlím, cítím velkou úlevu a mám sílu jít dál.“ Cecilia, která žije na Filipínách, vypráví: „Jsem máma, a tak mám hodně starostí s dcerami, a kromě toho pečuju o nemocnou maminku, která už mě ani nepozná. Díky modlitbám ale dokážu dělat každodenní věci ve větším klidu. Vím, že Jehova mi pomůže je zvládnout.“

Útěcha a síla, když máme těžkosti

Možná jste pod extrémním tlakem, protože prožíváte nějakou tragédii nebo jste vážně nemocní. Když se budete modlit k Bohu „veškeré útěchy“, můžete pocítit obrovskou úlevu. Bible říká, že Bůh „nás utěšuje ve všem našem soužení“. (2. Korinťanům 1:3, 4) Například když silná úzkost dolehla na  Ježíše, „poklekl na kolena a začal se modlit“. Co se stalo potom? „Tehdy se mu objevil anděl z nebe a posílil ho.“ (Lukáš 22:41, 43) Jiný Boží služebník, Nehemjáš, se stal terčem výhružek od lidí, kteří se mu snažili zabránit, aby dělal to, co si Bůh přál. Modlil se: „Nyní mé ruce posilni.“ Z dalších událostí je vidět, že Bůh mu pomohl strach překonat a práci dokončit. (Nehemjáš 6:9–16) Modlitba pomáhá i Reginaldovi z Ghany. Vypráví: „Když zažívám něco hodně těžkého a pomodlím se, cítím, že jsem o svém problému řekl někomu, kdo mi dokáže pomoct a kdo mě ujišťuje, že není čeho se bát.“ Když se tedy modlíme, Bůh nás může utěšit.

Moudrost od Boha

Některá naše rozhodnutí mohou trvale ovlivnit nás i naše blízké. Co můžeme dělat, abychom se rozhodovali moudře? Bible říká: „Jestliže . . . někomu z vás chybí moudrost [zvlášť v náročných situacích], ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána.“ (Jakub 1:5) Pokud se modlíme o moudrost, Bůh nás může pomocí svatého ducha vést, abychom se správně rozhodli. Vlastně se můžeme modlit přímo o svatého ducha, protože Ježíš nás ujišťuje, že „Otec v nebi [dá] svatého ducha těm, kdo ho prosí“. (Lukáš 11:13)

„Pořád jsem se modlil, aby mi Jehova pomohl správně se rozhodnout“ (Kwabena, Ghana)

Dokonce i Ježíš žádal svého Otce o pomoc, než udělal nějaké závažné rozhodnutí. Bible říká, že když se chystal vybrat dvanáct apoštolů, „setrval celou noc v modlitbě k Bohu“. (Lukáš 6:12)

Hodně lidí, podobně jako Ježíš zažilo, že Bůh reagoval na jejich prosby a pomohl jim moudře se rozhodnout. Regina z Filipín bojuje s nejrůznějšími problémy. Například musí po smrti manžela živit rodinu, ztratila práci a není pro ni lehké vychovávat děti. Co jí pomáhá, aby se dobře rozhodovala? Říká: „Spoléhám se na Jehovu, protože potřebuju jeho pomoc.“ Kwabena, který žije v Ghaně, vypráví: „Přišel jsem o dobře placené místo ve stavebnictví.“ Potom zvažoval, jakou práci přijmout. „Pořád jsem se modlil, aby mi Jehova pomohl správně se rozhodnout. Jsem přesvědčený, že díky němu jsem si vybral práci, která mi umožňuje se postarat o svoje duchovní a tělesné potřeby.“ Když se budete modlit o věci, které mohou mít vliv na váš vztah s Bohem, i vy můžete zažít, jak vás v životě vede.

Zmínili jsme se jen o několika věcech, které díky modlitbě můžete získat. (O dalších se dočtete v rámečku „ Co získáte“.) Pokud z nich ale máte mít užitek, je potřeba, abyste poznali Boha a jeho vůli. V tom vám mohou pomoct svědkové Jehovovi, a proto je požádejte, aby vás s Biblí seznámili. * Právě to může být první krok k přátelství s Bohem, který slyší naše modlitby. (Žalm 65:2)

^ 14. odst. Pokud si přejete další informace, kontaktujte svědky Jehovovy ve vašem okolí nebo navštivte webové stránky jw.org.