Přejít k článku

Vyslyší Bůh moje modlitby?

Vyslyší Bůh moje modlitby?

Co říká Bible

 Jak Bible, tak zkušenosti ze života ukazují, že Bůh modlitby vyslýchá. Bible říká: „Touhu těch, kdo se ho bojí, vyplní a jejich volání o pomoc uslyší, a zachrání je.“ (Žalm 145:19) Avšak to, zda Bůh vyslyší i vaši modlitbu, závisí z velké části na vás.

Co je pro Boha důležité

  •   Abychom se modlili k Bohu, ne k Ježíšovi, Marii, svatým, andělům nebo obrazům a sochám. Pouze Jehova Bůh je ten, kdo slyší modlitbu. (Žalm 65:2)

  •   Abychom se modlili o to, co je v souladu s jeho vůlí nebo požadavky, které jsou obsaženy v Bibli. (1. Jana 5:14)

  •   Abychom se modlili v Ježíšově jménu a uznávali tím jeho postavení. Ježíš řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6)

  •   Abychom se modlili s vírou a prosili o více víry, je-li to potřeba. (Matouš 21:22; Lukáš 17:5)

  •   Abychom byli pokorní a upřímní. V Bibli se píše: „Jehova je vysoko, a přece vidí pokorného.“ (Žalm 138:6)

  •   Abychom byli vytrvalí. Ježíš vybízel: „Neustále proste, a bude vám dáno.“ (Lukáš 11:9)

Co pro Boha důležité není

  •   Naše rasa nebo národnost. „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35)

  •   V jaké pozici se modlíme. Můžeme u toho například sedět, klečet, sklánět se nebo stát. (1. Paralipomenon 17:16; Nehemjáš 8:6; Daniel 6:10; Marek 11:25)

  •   Zda se modlíme nahlas nebo potichu. Bůh vyslýchá i modlitby pronesené v duchu, o kterých druzí nevědí. (Nehemjáš 2:1–6)

  •   Zda se modlíme o závažné věci nebo maličkosti. Bůh nás vybízí, abychom na něj uvrhli „všechnu svou úzkost, protože o [nás] pečuje“. (1. Petra 5:7)